Search the resting place of Polish airmen

The database contains 6060 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Jan
DzieńkowskiUpdated: 2012-04-15,
Rank
Por.naw./OSL Dęblin/

Date of birth
1917-04-25

Date of death
1947-06-09

Cemetery
mapa
Dęblin, 15 Pułku Piechoty Wilków, Cmentarz Komunalny
Wsp. 51.5506716835502, 21.846227645874

Grave
Sektor III
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Własne: "Księga lotników polskich" Zbiorowa. Zdj. Wiesław Grudniak.    
Dzieńkowski Jan był przedwojennym podchorążym ostatniego rocznika. Do SPL w Dęblinie wstąpił w 1938 roku. Po Wojnie Obronnej 1939 r. pozostał w kraju i działał w konspiracji. Po wojnie zgłosił się do lotnictwa i otrzymał przydział do OSL jako instruktor. Zginął w rejonie Turzańska wykonując lot na rozpoznanie band UPA po ostrzelaniu Po-2 z broni maszynowej.
Andrzej Majewski "BIOGRAFIE LOTNIKÓW    
POLEGŁYCH, ZAMORDOWANYCH I ZMARŁYCH    
A POCHOWANYCH NA CMENTARZU WOJSKOWYM    
W DĘBLINIE".
Jan DZIEŃKOWSKI syn Konstantego    
( 25.04.1917 ? 19.06.1947 ) Urodził się w rodzinie chłopskiej 25 kwietnia 1917 roku w miejscowości Krzywki ?    
Piaski w powiecie mławskim, z ojca Konstantego i matki Zofii.    
Po ukończeniu w 1932 roku szkoły powszechnej w Mostowie rozpoczął naukę w gimnazjum    
humanistycznym w Mławie, które ukończył 20 czerwca 1937r. Od najmłodszych lat    
intrygowało go lotnictwo. Chcąc spełnić swoje marzenia, w lipcu i sierpniu 1937r. kończy    
kurs podstawowego pilotażu szybowcowego w Szkole Szybowcowej w USTIANOWEJ.    
Od 30 września 1937 r. do 1 stycznia 1938r. jest słuchaczem Dywizyjnego Kursu Piechoty    
przy 71 pułku piechoty w Zambrowie i z tym dniem staje się słuchaczem Kursu    
Obserwatorów w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Za dobre i bardzo dobre    
wyniki szkoleniowe uzyskane w Szkole Podchorążych Lotnictwa, w dniu 3 maja 1938r.    
jest awansowany do stopnia starszy strzelec, a 20 września 1938r. do stopnia kapral    
podchorąży.    
Wybuch II wojny światowej nie pozwolił mu dokończyć szkolenia i podjęcia walki    
z wrogiem w powietrzu. 26. września 1939r. wraca na rodzinną ziemię mławską gdzie    
od marca 1940r. jest kierownikiem filii mleczarskiej w Szreńsku oraz żołnierzem oddziału    
Armii Krajowej. Po wyzwoleniu kraju na własną prośbę powołany do służby wojskowej.    
22 października 1945r. zostaje skierowany do Samodzielnego Szkolno ? Treningowego    
Mieszanego Pułku Lotniczego na kurs obserwatorów. Kurs ten ukończył 3 grudnia 1945r.    
i z dniem 7 grudnia skierowany zostaje do OSL w Dęblinie na stanowisko nawigatora klucza    
lotniczego. Uchwała KRN Nr 93 z 11.10.1946 za uzyskane zasługi i wzorową służbę z dnia    
12.101946r. ....    
Gdy 28 marca 1947r. od kul bandytów UPA z "Krynia" zginął gen. broni Karol    
Świerczewski, powołano Grupę Operacyjną "Wisła" pod dowództwem gen. Stefana Mossora    
Do walki z nacjonalistycznym ukraińskim podziemiem, w jej składzie znalazł się również    
klucz samolotów Po-2 ze szkoły dęblińskiej pod dowództwem por. pil. Dionizego    
Maciążka. Nawigatorem jednej z załóg był por. Jan Dzieńkowski.    
W dniu 19 czerwca 1947r. por.nawigacji J. Dzieńkowski w załodze z chor. pil.    
Bronisławem Świątkowskim otrzymał zadanie rozpoznania miejsc pobytu bandy    
"BURŁAKI" oraz resztek band "KRYLACZA" i "LISTEWSKI". Lot wykonywano    
w trójkącie: BALIGRÓD - JABŁONKA - RZEPEDŹ. Ponieważ przeprowadzenie    
obserwacji w mocno zalesionym terenie było bardzo trudne, samolot zniżył lot do bardzo    
małej wysokości. Gdy por. Dzieńkowski w rejonie przełęczy TURZAŃSKA zauważył    
bandę, ta trzykrotnie ostrzelała samolot, a jedna z kul ugodziła śmiertelnie por.    
Dzieńkowskiego w czoło.    
Przewieziony na lotnisko JASIONKA pod Rzeszowem por. Dzieńkowski, żegnany    
przez dowódcę GO "WISŁA" - gen. Stefana Mossora i szefa sztabu GO - płk Chylińskiego    
udał się samolotem Li-2 w ostatni swój lot do Dęblina. Tu zwłoki bohatera wystawiono    
w sali kasyna oficerskiego, a 21 czerwca tegoż roku odbył się uroczysty pogrzeb z udziałem    
dowódcy lotnictwa - gen. bryg. Aleksandra Romeyki oraz licznej rzeszy kadry, podchorążych    
i miejscowego społeczeństwa. Dekorując trumnę por. Dzieńkowskiego Krzyżem Grunwaldu    
III klasy, dowódca lotnictwa powiedział: "Oddajmy dzisiaj ostatnią przysługę poległemu    
w walce z wrogiem Polski por. Dzieńkowskiemu. Padł on w walce z ukraińskimi faszystami.    
Zginął z ręki zbrodniarzy, tych samych, którzy zamordowali gen. broni Karola    
Świerczewskiego. Składam hołd poległym, w imieniu ministra Obrony Narodowej i swoim    
własnym. W uznaniu Jego zasług i wierności dla demokracji polskiej, za którą oddał swe    
młode życie, dekoruję Jego trumnę w imieniu Marszałka Polski - Krzyżem Grunwaldu III    
klasy".    
Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Dęblinie, grób Nr 618.    
Jego imię nosi najstarsza jednostka WOSL ? Jednostka Wojskowa 3413.    
Na ostatniej opinii służby wojskowej dopisek:    
"SPECJALNA KOMISJA PERSONALNA    
NACZELNE DOWÓDZTWO    
por. Dzieńkowski Jan    
Obserwator Oddziału Lotniczego OSL    
- ANTYDEMOKRATYCZNE NASTAWIENIE".
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
 
 
Napisali...
  • 2015-06-09 Grudniak Wiesław
    Odnośnie dat to oparłem się na wspomnianej książce jak i drugiej "Skrzydlata szkoła" J. Celek. Widoczne dane na tablicy wskazują trochę inne daty.
  • 2015-07-02 Swoboda Zbigniew
    Decyzją z dn.11 czerwca 2015r. WKOPWiM w Lublinie grób por. naw.Jana Dzieńkowskiego został uznany za grób wojenny.