Search the resting place of Polish airmen

The database contains 6114 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Hilary Mieczysław
BrzezińskiUpdated: 2012-12-20,
Rank
por.obs./65 EL/

Date of birth
1907-01-12

Date of death
1938-04-05

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Polska

Period
Until 1939

Source
"Pamięci poległych..." A. Popiel
"Wypadki śmiertelne..." A. Popiel
www.mbpocieszenia.zyrardow.pl     
Zdjęcie i biogram: A. Popiel, "Pamięci poległych.."     
Zdjęcia grobu: Mariusz Skroński    
    
Brzeziński Hilary (12.1.1907-8.4.1938) porucznik obserwator     
Urodził się 12 stycznia 1907 roku w Rudzie Guzowskiej, powiat Błonie, z ojca Jana i matki Heleny z Wrzodaków. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Skierniewicach dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Łomży. W roku 1927 wstępuje jako ochotnik do 1 Batalionu Balonowego w Toruniu, w którym kończy szkołę podoficerską i uzyskuje stopień kaprala. W trakcie pełnienia służby uzupełnia swoje wykształcenie i w roku 1931, już jako podoficer zawodowy, zostaje odkomenderowany do Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. W dniu 15 sierpnia 1934 roku kończy szkołę i w stopniu podporucznika zostaje przydzielony do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy jako instruktor. Po dwuletniej służbie w CWPL zostaje skierowany do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, kończy kurs obserwatorski i przeniesiony do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie pełni funkcję obserwatora w 65 Eskadrze Liniowej. Mianowany porucznikiem w dniu 19 marca 1938 roku, w niecałe trzy tygodnie, bo już 8 kwietnia 1938 roku, ginie śmiercią lotnika w wypadku pod miejscowością Szczytna koło Jarosławia, na skutek zgskoczenia przez zamieć na samolocie PZL-23B. Pochowany początkowo w Skierniewicach, został przeniesiony po wojnie do Żyrardowa, gdzie spoczywa w grobowcu rodzinnym na miejscowym cmentarzu, rząd 8, po lewej stronie od głównej alei.
Gallery
Fotka Fotka Fotka
 
 
Napisali...
  • 2017-04-05 Grudniak Wiesław
    Na chrzcie świętym dano mu dwa imiona - Hilary, Mieczysław.