Search the resting place of Polish airmen

The database contains 6095 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Jerzy Bogdan
CynkUpdated: 2017-01-12,
Rank
historyk lotnictwa

Date of birth
1925-05-11

Date of death
2016-11-18

Cemetery
mapa
Londyn, Enfield Town
Wsp. 51.669648, -0.052031

Grave
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
www.mysliwcy.pl/forum/watki.php?id=1732http:
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=20921
    
    
Jerzy Bogdan Cynk urodził się w syrenim grodzie ( Warszawie ) 11 maja 1925 r. W pamiętnym nie tylko dla nas z historii 1939 r. rozpoczął naukę w stołecznym gimnazjum. Patronem szkoły był Wojciech Górski. Gdy wybuchła wojna Jerzy służył w samoobronie. .    
    
Będąc w konspiracyjnym harcerstwie ( Szare Szeregi ) brał udział w kolportowaniu prasy konspiracyjnej. Szalejący terror okupacyjnej rzeczywistości nie pozbawił go zainteresowań. Interesował się polskimi samolotami. Opracował plany kilku płatowców. Na tajnych kompletach w 1942 r. ukończył naukę gimnazjalną zdając małą maturę. Jeszcze tego samego roku wstąpił do Warszawskiego Koła Lotniczego. Tu kontynuował swoje lotnicze zainteresowania. Zajmował się modelarstwem. Rok później z Szarych Szeregów trafił do Armii Krajowej. W tamte dni uczestniczył w kolportowaniu bodaj jedynego wychodzącego na ziemiach okupowanej Europy pisma lotniczego. Nosiło ono tytuł ?Wzlot?.    
    
W połowie 1943 r. żołnierza Armii Krajowej Jerzego Cynka aresztowało Gestapo. Trafił do więzienia na Pawiaku. Po przesłuchaniach, które przeżył nie wyszedł na wolność. Został wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Spędził tu blisko rok. Sądzone mu było życie. Z Oświęcimia został przewieziony do innego obozu. Tym razem był to obóz w Sachsenhausen ? Oranienburg. Tu doczekał wolności. Obóz wyzwolili Amerykanie w pierwszych dniach maja 1945 r.    
    
Gdy umilkły wojenne działa do nowej Polski nie wrócił. Wyjechał na południe Europy do Włoch. Był żołnierzem 2. Korpusu Polskiego. Uzupełnił swoją wiedzę. Z ziemi włoskiej został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. Był uczniem liceum działającego przy 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Będąc w Wielkiej Brytanii po zakończonej edukacji drugi raz w życiu otrzymał świadectwo maturalne. Nie wracał do Polski.    
    
Bakcyl lotniczy skutecznie nie opuszczał. Pozostając poza Ojczyzną nawiązał liczne kontakty z polskimi konstruktorami lotniczymi. Tymi którzy pozostali na emigracji. I nie godzili się z nowymi porządkami w Polsce. To bakcyl sprawił że jako ochotnik stawił się do pracy przy inwentaryzacji dokumentów polskiego lotnictwa będących w posiadaniu Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Władysława Sikorskiego.    
    
Publikował w prasie zagranicznej i polskiej. Gdy chodzi o rodzimą wychodzącej nad Wisłą początkowo spotykał się z niechęcią Polonii mieszkającej na Wyspie. Wydawał książki. Dał się poznać słuchaczom radiowym i widzom telewizji. Wszędzie tam gdzie był sławił polskich spadkobierców Ikara w służbie boga wojny. Przyjeżdżał do Polski. Udzielał się społecznie. Nie sposób przybliżyć w tak krótkim biogramie jego dorobku w utrwaleniu historii polskiego lotnictwa.    
    
Jerzy Bogdan Cynk zmarł poza granicami Polski i z dala od jej stolicy 18 listopada 2016 r. Zmarł nad Tamizą w Londynie. Tu także został pochowany.     
    
Konrad RYDOŁOWSKI