Cemeteries

The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...

Searching for object name:

Jeruzal, Cm. Parafialny

Polska
mapa
Wsp.:52.069357,21.847944
Updated: 2012-08-10

List of Polish airmen (12):

Official Number First name Surname Date of death Grave
Wacław Roman Banach 1939-09-16 Zbiorowy
Witold Lech Dzierżawski 1939-09-16 Zbiorowy
Teofil Gabryjelski 1939-09-16 Zbiorowy
Andrzej Stefan Hubicki 1939-09-16 Zbiorowy
Walenty Kopaczewski 1939-09-16 Zbiorowy
Stefan Pelecki/Pilecki/ 1939-09-16 Zbiorowy
Tadeusz/Teodor/ Snokumski 1939-09-16 Zbiorowy
Kazimierz Stryjkowski 1939-09-13 Zbiorowy
Edward Śmietański 1939-09-16 Zbiorowy
Stanisław Witkowski 1939-09-16 Zbiorowy
Jan Wróbel 1938-01-31 Pojedyńczy
Leonard Zdunik 1939-09-16 Zbiorowy
Source
Adam Popiel "Pamięci poległych lotników 1933 - 1939".
Własne: Wiesław Grudniak - "Lista poległych we wrześniu 1939 r. na terenie gm. Kuflew pow. mińskiego".
 
Gallery
Fotka Fotka Fotka
 
 
Comments
  • 2015-03-28 Grudniak Wiesław
    Pierwsze próby zweryfikowania listy pochowanych żołnierzy lotnictwa na tym cmentarzu przynoszą zaskakujące informacje. W związku z powyższym proszę osoby odnajdujące tu swoich krewnych o kontakt z piszącym te słowa.
  • 2015-04-07 Grudniak Wiesław
    Pierwszą zweryfikowaną osobą z listy poległych i pochowanych jest szer. Witkowski Stanisław. Dane osobowe znalezione przy zwłokach pozwoliły ustalić miejsce zamieszkania. Niestety ten Stanisław Witkowski zginął dopiero w 1945 roku, zastrzelony przypadkowo przez żołnierzy SB. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Korytnicy.
  • 2016-01-09 Grudniak Wiesław
    Kontakt z Rodziną pozwolił ustalić, że pochowany w Jeruzalu w 1939 r. Stanisław Witkowski to ta sama osoba która zginęła w 1945 r. i pochowana jest w Korytnicy.