Cemeteries

The database of cemeteries and graves of Polish airmen killed or died during the war and after the war, scattered all over the world ...

Searching for object name:

Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare

Polska
mapa
Wsp.:52.253356,20.977879
Updated: 2019-02-19

List of Polish airmen (232):

Official Number First name Surname Date of death Grave
Stanisław Adamczuk 1939-09-27 Kwatera 171; Rzad 3;Miejsce 5,6
783062 Edward Adamski 1974-02-07 Rodzinny; 124/ 6/ 11
P-0374 Tadeusz Andersz 2007-10-29 Kwatera 167, rząd 1, grób 6
P-6851 Helena Wanda Andersz 1996-12-27 Kwatera 167, rząd 1, grób 6
Jerzy Apenceller 1936-07-23 Kwatera 94; Rząd 4;Miejsce 11
P-0293 Janusz Araszkiewicz 1989-03-24 Kwatera 90; Rzad 1; Miejsce 7
704860 Józef Banatkowicz 1954-12-06 Symbol. Rodzinny; 47/ 2/ 7
P-1185 Zbigniew Belina-Prażmowski 1954-01-12 kwatera Pod Murem IV, rząd 1, miejsce 18
Zygmunt Bem 1920-09-16 107; 3; 2/3
Leon Franciszek Berski 1927-09-05 kwatera 157, rząd 4
P-1061 Longin Bielawski 1961-06-14 kwatera 79, rząd 2, miejsca 11,12
P-2846 Jan Wawrzyniec Bloch 1985-12-10 Rodzinny; 313; 6; 1,2
P-0326 Jan Zygmunt Błachnio 1999-09-17 Rodzinny; 310/ 6/ 22
Czesław Włodzimierz Bobrowski 1933-08-16 Kwatera 134 Rzad 6 Miejsce 29
P-2610 Wacław Bromke 1980-10-26 Rodzinny; pod murem V; 1; 55
Stefan Brygiewicz 1919-04-17 Kwatera 16; Rzad 6; Miejsce 10,11,12
705805 Jerzy Bylica 2006-05-23 kwatera 95, rząd 2, miejsce 12
705807 Leon Józef Charkiewicz 1996-?-? Rodzinny; 154b/ 4/ 12
Antoni Tadeusz Chełmiński 1933-09-10 kwatera 166; rząd 1; grób 1
705808/P-1 Alfred Ignacy Mikołaj Chłapowski 1988-01-26 kwatera 177-wprost, rząd 6, miejsce 1,2,3
Kazimierz Chorzewski 1977-04-01 Kwatera 144;Rząd 2;Miejsce 28
76663 Tadeusz Chrostowski 1941-08-07 Symbol.; Rodzinny
76663 Tadeusz Chrostowski 1941-08-07 Symboliczny; 94; 2; 1, 2
704809 Jan Chudzyński 1988-09-13 kwatera 71, rząd 4, miejsce 15-18
P-1460 Bolesław Chwaściński 1992-12-25 Kwatera D; Rzad 5; Miejsce 28,29
Tadeusz Chyliński 1978-02-14 kwatera 325; 1; 11
Feliks Cywiński 1968-??-?? Kwatera 236; Rząd 1; Miejsce 26,27
Stanisław Cywiński 1939-09-25 Rodzinny; 317/ 4/24, 25
P-0952 Sergiusz Czerni 1995-12-06 Kwatera 261;Rzad 1;Miejsce 10
P-0020 Mieczysław Feliks Daab 1980-08-24 Symboliczny; Kw-24, Rz-6, Gr-1
ATA Anna Zofia Daab-Leska 1998-01-28 Rodzinny; Kw-24, Rz-6, Gr-1
794812 Jerzy Marian Dangel 1943-08-13 Symbol. pod katakumbami; 1; 129/130
706280 Jacek Tadeusz Dębicki (Jaxa) 2009-01-26 Rodzinny; 229 przed/ 1/ 6
P-1088 Franciszek Klemens Długaszewski 1985-08-03 Kwatera: POD MUREM V: Rząd 1; Miejsce 71
706121 Zbigniew Domański 1984-07-07 Rodzinny; 276/ 6/ 8
Bolesław Dorembowicz 1985-04-25 233; 3; 20
P-2766 (Douglas) Jerzy Antoni Drozdowski 1991-05-09 kwatera 129. rząd 4, miejsce 26
Adolf Dubrowski 1965-10-11 Kwatera PPRK; Rząd 1; Miejsce 215
P-1267 Leszek Mieczysław Dulęba 1987-02-17 kw. 266/ 4/ 15
2793413 Krystyna Dziekońska 2008-10-11 Rodzinny; 151/ 6/ 6
Bronisław Dziekoński 1979-07-15 Kwatera 15; Rząd 3; Miejsce 2,3
P-0175 Juliusz Henryk Dziewulski 1982-09-19 Kwatera 193;Rzad 6;Miejsce 21,22,23
Władysław Dzięciołowski 1976-02-08 Kwatera f; Rząd 2;Miejsce 19
Stefan Dziugieł/Dziugiełł/ 1928-11-20 Kwatera 211; Rzad 2; Miejsce 15
P-2855 Jan Fabrycy 2004-04-30 Kwatera 62 Rząd 2 Miejsce 3
Karol Fiałkowski 1925-07-31 kw. IV/ 5/ 15,16
P-1860 Władysław Fiszdon 2004-10-25 Kwatera 101; Rzad 6; Miejsce 23
Romuald Flach 1966-08-25 Rodzinny; 313/ 2/ 19
P-0648 Stanisław Marian Foltański 1974-03-29 Kwatera 168; Rzad 1; Miejsce 2
Andrzej Froncki 1968-07-18 Rodzinny; 126; 6; 6
Janusz Gac 2013-09-01 Rodzinny; 271; 1; 3
784193 Wacław Ziemowit Williams Gajek 1942-11-08 Symboliczny; 311/ 6/ 27
2793341 Danuta Gajl 2010-07-03 kwatera 119, rząd 2, miejsce 9
P-1319 Jerzy Garbiński 1979-09-19 Kwatera Pod Murem II; Rząd 1; Miejsce 26
P-1458 Jerzy Władysław Gerlicz 1996-06-24 Kwatera 63; Rząd 6; Miejsce 24,25
793037 Piotr Gierak 1978-10-09 Rodzinny/332; 6; 2,3
P-0269 Wacław Gising 1944-05-14 Symbol./ 236/ 2/ 28,29
784153 Roman Józef Glinkiewicz 1967-05-05 152/ 3/ 6
704204 Jerzy Eligiusz Główczewski 2020-04-13 Rodzinny; 160/ 4/24, 25
P-1247 Aleksander Rafał Gogoliński-Elston 1982-10-22 Katakumby, rząd 110, miejsce 3
781818 Wacław Gołębiewski 1960-?-? Rodzinny; 282wprost/ 1/ 2
P-2713 Eugeniusz Sabin Górecki 1955-12-25 82/ 1/ 3
Walenty Grabowski 1916-09-06 Rodzinny; 152/ 3/ 5
P-0755 Alfred Grodzki 1942-12-07 Kwatera 267; Rzad 4; Miejsce 7; Symboliczny
Eugeniusz Guttmejer 1926-03-17 Rodzinny; 294/ 2/ 2
Adam Haber-Włyński 1921-07-21 83; 4; 15
2793417 Anna Józefa Janina Harnwolf-Wilczyńska 2011-05-25 kwatera 1, rząd 3, miejsce 13/14
Jerzy Herlaine 1920-08-04 kwatera 234, rząd 2, gr.-16, 17, 18
Mieczysław Herman 1927-11-12 Rodzinny; 220/ 7/ 8
P-1067 Wacław Jan Honowski 1965-05-09 Rodzinny; 246/ 6/ 4,5
Ludwik Idzikowski 1929-07-13 Kwatera 77; Rzad 2; Miejsce 1,2
Jan Idźkowski 1941-11-27 Kwatera M; Rzad 5; Miejsce 28
P-2807 Jerzy Wacław Jakubowicz 1974-02-09 Kwatera 107; Rząd 3; Miejsce 13
76697 Zbigniew Janicki 1944-06-13 218/ 2/ 29,30; Symboliczny
P-1405 Jan Ryszard Janicki 1991-12-16 kwatera 245, rząd 2, miejsce 10, 11
ATA Jadwiga Jaraczewska (Piłsudska) 2014-11-16 Kwatera 6; Rzad 5;Miejsce 29
P-1114 Julian Jasiński 1982-04-03 kwatera 258, rząd 1, miejsce 26
P-2201 Bolesław Jedliczko 2000-04-09 kwatera 36; rząd 1; grób 28, 29
780572 Wincenty Jeliński 1985-01-27 Kwatera 237;Rzad 3; Miejsce 15
P-1338 Edward Władysław Jędrzejewski 1986-05-16 Kwatera K; Rząd 3; Miejsce 27
Rajmund Kalpas 1940-06-01 Symbol. Kwatera: 39; Rząd: 6; Miejsce: 27,28
P-3014 Kazimierz Jan Kamienobrodzki 1991-08-03 kwatera 125, rząd 5, miejsce 24
Leszek Jerzy Kamiński 1999-07-28 Kwatera 242; Rząd 1;Miejsce 25,26
708418 Zdzisław Kamiński 1979-05-08 Rodzinny; 260/ 3/ 26, 27
793306 Stanisław Karniewski 1961-?-? Rodzinny; 229/ 4/ 13
P-0123 Janusz Kędzierski 1986-05-12 Rodzinny; 225/ 5/ 29,30
P-0055 Kazmierz Maciej Kielich 1941-06-25 Kwatera U; Rzad 1; Miejsce 1,2; Symbol.
Antoni Michał Klimas 1949-12-07 Kwatera 29, rząd 2, nr gobu 24
Stefan Marian Kłusek/Kłósek/ 1935-07-27 293/ 3/ 20
2793375 Maria Kołacz (Łatwińska) 2012-09-18 87; 1; 18/19; Rodzinny
Jerzy Kołodziejski 1971-02-23 Kwatera 81; Rzad 5;Miejsce 2
P-1208 Kazimierz Wacław Konopasek 1974-02-16 184/ 6/ 23
780475 Zbigniew Korzon 1942-03-13 Symbol.; 260; 2; 25
P-0580 Jakub Kosiński 1996-12-31 201; 3; 20/21
793143 Stanisław Jan Kowal 1953-09-18 Kwatera 133; Rząd 6; Miejsce 26
P-0625 Henryk Stanisław Kowalski 1986-?-? Rodzinny; 124/ 5/ 9
Konstanty Koziełło 1926-05-14 Kwatera 176; Rząd 4; Miejsce 32
P-0925 Władysław Aleksander Kozłowski 1942-03-14 Symboliczny; Rodzinny; 60; 1; 23
P-2469 Konstanty Jerzy Krajewski 1969-??-?? Kwatera 200; Rzad 4; Miejsce 23,24,25
Kazimierz Kraszewski 1990-03-18 Kwatera 86; Rząd 1; Miejsce 14
P-1834 Zbigniew Leon Kretkowski 1943-06-21 Grób symbol.; 3/ 6/ 10
76611 Stefan Kryński 1940-12-28 Symboliczny; Kw-292; 6; 24
P-0691 Leonard Stefan Krzemieński 1983-12-03 Kwatera c; Rząd 5; Miejsce 11
P-1019 Wacław Kujawa 1971-01-14 Rodzinny; 301/ 2/ 21
Włodzimierz Kujawski 1937-05-07 Kwatera 40; Rzad 1; Miejsce 7
P-0593 Józef Franciszek Kukułka/Kukliński 1961-03-22 kwatera 177, rząd 2, miejsce 21,22,23
707968 Włodzimierz Kul 1963-11-21 Rodzinny; 291/ 3/ 6
P-1178 Roman Kurkiewicz 1972-06-17 Rodzinny; 284b wprost/ 1/ 9
P-0819 Ludwik Józef Kurowski 1944-04-25 Syboliczny; 171/ 6/ 15
Zygmunt Laskowski 1932-10-21 Rodzinny; 151/ 1/ 31, 32
Anna Leska-Daab 1998-01-21 kwatera 24 rząd 6 nr grobowca: 1
Kazimierz Roman Leski 2000-05-27 kwatera 24 rząd 6 nr grobowca: 1
P-2875 Marek Tomasz Lubomirski 1987-04-09 Kwatera 228; Rząd 5; Miejsce 18
Henryk Łada 1978-03-19 Rodzinny; 222/ 5/ 3
Aleksander Jan Łagiewski 1936-07-16 kwatera 299a/ 5/ 29
P-0073 Bogdan Ławreńczuk 1943-04-18 Symboliczny; 103; 1; 31
P-2836 Józef Łyżwa 1981-09-06 Rodzinny; 277/ 2/ 3,4
P-0613 Antoni Malewski 1957-04-10 Kwatera 183; Rząd6; Miejsce 8,9
Jan Kazimierz Malicki 1927-05-23 Rodzinny; 271/ 1/ 1,2
P-0796 Kazimierz Maruszewski 1956-08-22 Rodzinny; 114; 6; 27
Władysław Michałowski 1953-06-09 324/ 1/ 22
76630 Szymon Milewski 1998-04-02 kwatera 80, rząd 6, miejsce 21/22
76632 Tadeusz Milewski 1995-01-25 70; 3; 18
76837 Józef Wiktor Mościcki 1955-02-03 Rodzinny; 205/ 5, 6/ 19 - 22
792285 Henryk Andrzej Nadworny 1967-03-22 kwatera 78, rząd 6, miejsce 25
P-0859 Bronisław Jerzy Nawrocki(Lubicz-) 1978-08-15 kwatera c, rząd 3, miejsce 2
781157 Stefan Niemierzycki 1950-06-18 kwatera 52, rząd 1, miejsce 4
P-1477 Bolesław Nieznański 1977-06-13 214; 6; 22
Ryszard Nossek 1926-05-14 107; 6; 3
Wacław Nowacki 1928-09-11 kwatera 179, rząd 6
Czesław Nowakowski 1972-08-10 80; 3; 29/30;
76803 Tadeusz Nowierski 1983-04-02 kwatera 274, rząd I, miejsce 11.
P-0784 Lucjan Szczepan Nowiński 1974-03-22 kwatera 52, rząd 1, miejsce 24
P-1009 Antoni Feliks Nowiński 1968-09-15 Rodzinny; 43/ 1/13-14
P-2167 Jan Ochman 1974-09-27 Rodzinny; 103; 2; 3
P-0801 Mieczysław Zdzisław Ojrzyński 1958-05-31 Rodzinny; 153/ 1/ 19
780121 Wacław Władysław Olechowski 1988-06-04 162; 2; 19/20
P-0786 Tadeusz Aleksander Owczarski 1976-05-25 Kwatera: 264; Rząd: 6; Miejsce: 28
Zygmunt Stefan Pągowski 1920-08-05 Kwatera: PPRK; Rząd: 1; Miejsce: 4,5
P-0499 Jan Adam Pentz 1994-01-09 Kwatera H; Rzad 6; Miejsce 13
Andrzej Pęcko 2004-07-17 Pojedyńczy; 77; 3; 27
Leon Pędzich 1930-09-04 Rodzinny; 154/ 3/ 26
P-1502 Zygfryd Maciej Piątkowski 1974-05-14 e/ 2/ 22
Witold Zdzisław Piechowski 1918-11-22 R/ 4/ 19,20
Zygmunt Wiktor Piekarski 1935-02-04 kwatera 195, rząd 1, grób 20
780021 Eugeniusz Pietrzak 1963-06-30 Pojedyńczy/283; 1; 8
P-0986 Władysław Pionko 1979-01-03 Rodzinny; 138; 5; 9
794484 Ryszard Piotrowski 1997-02-23 Z; 5; 4
P-2621 Stanisław Ignacy Piotrowski 1977-12-06 Rodzinny; 263/ 4/ 13
P-1993 Stanisław Płonczyński 1974-03-08 Kwatera 60; Rzad 4; Miejsce 27
Zbigniew Julian Podłowski 1940-?-? Symbol.
P-0069 Zygmunt Franciszek Policiewicz 1965-10-08 209; 3; 30
Ludwik Pomian-Srzednicki 1919-02-16 186/ 5/ 6,7
Władysław Jan Prohazka 1945-??-?? Kwatera 84; Rząd 1; Miejsce 9
P-2105 Eugeniusz Sabin Prusiecki 1986-03-04 Kwatera 297; Rząd 3; Miejsce 26
P-2272 Mieczysław Edward Pruszyński 2005-04-13 Kwatera A; Rzad 4; Miejsce 16,17
Mirosław Włodzimierz Pstrokoński-Spytek 1939-09-03 Rodzinny; symbol. Z/ 2/ 1,2,3
P-1947 Jan Mikołaj Radecki 1944-02-15 Kwatera A; Rzad 5; Miejsce 16; Symboliczny
P-1786 Stanisław Rafałowski 1986-06-25 Kwatera 16 Rzad 2 Miejsce 9,10
P-0621 Franciszek AFC Ratajczak 1966-12-05 Rodzinny; 94; 2; 30
792246 Lech Jan Rodziewicz 1943-07-29 Kw-154b; Rz-3; M-31; Symbol.
P-1253 Eugeniusz Roland 1971-01-17 kwatera 100, rząd 3, grób 23
P-1985 Wiktor Roth 1999-01-15 kwatera 132, rząd 3, miejsce 20
783015 Zygmunt August Antoni Rottermund 1997-09-15 Rodzinny; 117/ 1/ 13
Stanisław Rudnicki 1920-06-06 Symbol.; 257; 6; 1/2
Witold Marian Rychter 1984-03-17 Rodzinny; 175; 2; 1
Władysław Ryszkiewicz 1919-04-07 Rodzinny; 34; 3; 25
Edward Sachs 1920-08-05 233; 6; 16
76815 Jan Andrzej Sapieha 1989-08-07 Kwatera 20;Rząd 2; Miejsce 22
Paweł Sawicki 1990-03-25 114; 3; 9
P-0791 Eugeniusz Zygmunt Sączewski 1978-05-04 Kwatera 268; Rząd 3 Miejsce; 20,21
Antoni Scheur 1920-09-28 Kwatera 163; Rząd 3; Miejsce 4
P-0660 Jerzy Michał Schmidt 1944-12-06 Pod Murem I; 1; 99; Symbol.
Aleksander Serednicki 1926-04-23 Kwatera 17; Rząd 6
Józef Sieczkowski 1923-08-03 Rodzinny; 234; 5; 13
703559 Franciszek Siwiński 1977-05-10 Rodzinny; 90/ 1/ 26
P-1174 Stefan Skulski 1977-07-30 Rodzinny; 271/ 4/ 9
Kazimierz Sławiński 1985-10-08 Rodzinny; 241/ 5/ 5
794375 Władysław Słomiński 1967-02-24 Rodzinny; 305/ 1/ 1,2
P-1810 Marian Stanisław Staffa 1981-08-17 Kwatera 65; Rzad 3;Miejsce 26
76732 Konrad Stembrowicz 2004-09-22 109/ 1/ 1,2
76791 Antoni Leopold Ludwik Strojecki 1982-02-12 Kwatera 12; Rząd 4;Miejsce 22,23
706302 Zdzisław Strojecki 2002-02-09 Rodzinny; 12; 4; 22/23
P-0481 Witold Sylwestrowicz-Dowoyna 1986-11-06 Rodzinny; 125/ 6/ 24
Kazimierz Szałas 1928-07-31 205; 6; 7
Kazimierz Szczepański 1923-11-13 221/ 2/ 13,14
P-2493 Tadeusz Karol Mieczysław Szlenkier 1998-09-28 Kwatera Z;Rzad 3; Miejsce 18,19
P-2607 Karol Hubert Szrajber 1951-01-02 Rodzinny; 259/ 6/ 26,27
P-0186 Stefan Michał Grzegorz Szumiel 1980-07-23 Rodzinny; 11/ 4/ 15,16
P-0290 Henryk Bolesław Śliwiński 1975-06-12 kwatera 171, rząd 2, miejsce 27
Janusz Śliwiński 1936-05-07 Kwatera 293;Rząd 4;Miejsce 7,8
P-0253 Konstanty Świerczyński 1952-??-?? 31; 4; 18,19
Stanisław Święch 1938-05-24 223/ 1/ 12
Bohdan Tatarski 1920-04-09 26/ 4/ 19
P-1478 Jerzy Tereszczenko-Podbereski 1969-02-15 Kwatera M; Rzad 4; Miejsce 15/ symbol.
793641 Ludwik Tokarczyk 1997-08-03 kwatera Z, rząd 2 , miejsce 12
P-0570 Zygmunt Tokarczyk 1982-03-15 Rodzinny; Z; 2; 12
Bernard Tomaszuk 1972-08-04 Kwatera 49;Rzad 4; Miejsce 4,5
76722 Juliusz Topolnicki 1940-09-21 kw-79, rz-6, m-11; Symbol.
784996 Józef Troczyński 1962-12-24 kwatera 50, rząd 5, miejsce 13
703038 Stanisław Tryburski 1994-10-02 kwatera 180, rząd 2, miejsce 23,24,25
Karol Trzetrzewiński 1930-03-16 Rodzinny; 236/ 3/ 23
Leonard Tymiński 1931-06-15 Rodzinny; 154/ 4/ 19
76802 Antoni Henryk Voellnagel 1942-04-21 Kwatera 242, 4, 17; Symbol.
Mieczysław Wachniewski 1943-08-12 240/ 1/ 5
780751 Andrzej Antoni Wagner 1941-06-19 Kw-189; Rz-1;Gr-28,29/ Symboliczny
793640 Jan Walczak 1987-03-04 Rodzinny; 284/ 6/ 6
Aleksander Marian Wąsowicz 1963-11-17 Rodzinny; 290/ 3/ 10
Romuald Wermiński 1919-06-12 186; 1; 1
Bohdan Werner 1971-05-12 Symbol./ 229; 1/2; 1 - 6
783888 Marian Feliks Wichliński 1967-03-27 Rodzinny; 246/ 6/ 19
Ludwik Bartłomiej Widawski 1975-11-02 73; 4; 21/22
Stanisław Wigura 1932-09-11 Aleja Zasłużonych; rząd 1; grób 12/13
Zdzisław Winecki 1980-11-16 Rodzinny; 32 wprost/ 3/ 16,17
P-2172 Henryk Wiśniewski 1969-11-23 Rodzinny/ 284c wprost; 2; 17
794592 Tadeusz Wodziński 1974-07-01 Rodzinny; 255; 5; 12
P-0021 Tadeusz Wójcicki 1950-12-21 Kwatera 11; Rzad 1; Miejsce 25,26
/Stanisław Dydak/ Jan Wyrzykowski 1921-06-20 233/ 6/ 12
Tadeusz Wyszyński 1921-01-11 303/ 7/ 21
P-1418 Lech Andrzej Xiężopolski 1965-12-22 kwatera 140-6-5
Stanisław Kostka Zamoyski 1939-05-31 kwatera 108 rząd 6, miejsce 25-30
Kazimierz Zarankiewicz 1959-09-05 Rodzinny; Al. Zasł./ 1/ 101
P-0461 Wincenty MBE Zaremba 1986-04-15 Rodzinny; 223/ 4/ 20
P-1180 Stanisław Ziach 1974-02-22 Kwatera 153 ; Rzad 1; Miejsce 10
P-1077 Kazimierz Ziembiński 1963-01-17 26/ 1/ 17,18; Symboliczna
Zdzisław Zych-Płodowski 1927-05-10 Aleja Zasłużonych, 1/ 6
P-2847 Stefan Zygnerski 1962-08-02 kwatera 200, rząd 4, miejsce 26
Stefan Żardecki 1921-01-17 Rodzinny; 233/ 1/ 14,15
P-1228 Jan Żardecki 1971-06-07 Rodzinny; 233/ 1/ 14
Jerzy Żupański 1963-09-17 125; 3; 25
Franciszek Żwirko 1932-09-11 Aleja Zasłużonych; rząd 1 miejsce 151
792727 Feliks Żygadło 1974-03-17 Rodzinny/ 136; 5; 21
Source
Zdjęcie: Izabela Półtorzecka
 
Gallery
Fotka