Monuments of aviation

The location of monuments air base in Poland ...

Jeruzal, Cm. Parafialny

mapa
Wsp. 52.069357, 21.847944
Updated: 2012-08-10
Source
Adam Popiel "Pamięci poległych lotników 1933 - 1939".
Własne: Wiesław Grudniak - "Lista poległych we wrześniu 1939 r. na terenie gm. Kuflew pow. mińskiego".
Gallery
Fotka Fotka Fotka
 
 
Comments
  • 2015-03-28 Grudniak Wiesław
    Pierwsze próby zweryfikowania listy pochowanych żołnierzy lotnictwa na tym cmentarzu przynoszą zaskakujące informacje. W związku z powyższym proszę osoby odnajdujące tu swoich krewnych o kontakt z piszącym te słowa.
  • 2015-04-07 Grudniak Wiesław
    Pierwszą zweryfikowaną osobą z listy poległych i pochowanych jest szer. Witkowski Stanisław. Dane osobowe znalezione przy zwłokach pozwoliły ustalić miejsce zamieszkania. Niestety ten Stanisław Witkowski zginął dopiero w 1945 roku, zastrzelony przypadkowo przez żołnierzy SB. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Korytnicy.
  • 2016-01-09 Grudniak Wiesław
    Kontakt z Rodziną pozwolił ustalić, że pochowany w Jeruzalu w 1939 r. Stanisław Witkowski to ta sama osoba która zginęła w 1945 r. i pochowana jest w Korytnicy.