Monuments of aviation

The location of monuments air base in Poland ...

Międzyrzec Podlaski, ul. Brzeska - Cmentarz Katolicki

mapa
Wsp. 51.98803, 22.792913
Updated: 2012-09-02
Source
Gallery
Fotka
 
 
Comments
  • 2019-10-08 G?rski Krzysztof
    Cz?sto b?d?c na cmentarzu przy ul. Brzeskiej stwierdzam og?lny brak dba?o?ci o porz?dek na nim. ?mietniki przepe?nione wysypuj? si?,. Nie mo?na wrzuci? ?mieci. Drzewa i tuje /iglaki/ s? poprzechylane i gro?? przewr?ceniem i zniszczeniem pomnik?w, sypi? si? z nich wko?o nasiona i uschni?te ga??zki co powoduje wilgo? i brudzenie nagrobk?w. ?miem twierdzi? ?e firma sprz?taj?ca tylko pobiera op?aty za groby a nic nie robi. Jeszcze g??wne alejki s? jako tako sprz?tni?te ale boczne s? ca?kowicie zostawione jakby to ludzie sami mieli robi?. A co starzy ludzie mog? sami zrobi?? Nawet poskar?y? si? nie wiedz? gdzie i jak. Sprz?tacie tylko przed 1 XI i przed odpustem na Rocha.