Monuments of aviation

The location of monuments air base in Poland ...

Wysiołek Luborzycki, Cmentarz Parafialny - pomnik załogi Liberatora EV-941 z 31 Dywizjonu SAAF

mapa
Wsp. 50.147873, 20.112244
Updated: 2012-12-06
Source
"Lotnicy'44 - na pomoc Warszawie" Neil Orpen.
"Lotnicze wsparcie Armii Krajowej" Kajetan Bieniecki.
Informacja i zdjęcie: www.luborzyca.eu     
Pierwotne miejsce pochówku załogi południowoafrykańskiego Liberatora EV-941 z 31 Dywizjonu SAAF, która ostatecznie została pochowana na brytyjskim cmentarzu w Krakowie.
Gallery
Fotka Fotka
 
 
Comments
 • 2015-03-10 Ko?cielny Dominik
  Modlitwa Lotnika (autor Eric B.H. Impey poleg?y w Liberatorze EV 941 Z)    
      
  Musz? lecie? tej nocy, Bo?e,    
  lecz nim lot sw?j w niebo skieruj?    
  przyjd? kornie do Twego tronu    
  Gdzie wieczysty spok?j panuje.    
      
  Dzi?ki Bo?e za moje ?ycie,    
  za ojczyzn? pe?n? mi?o?ci    
  i za wiar? co sp?ywa na mnie     
  z majestatu Twej wysoko?ci.    
      
  Panie, pole? ze mn? w t? drog?    
  b?d? w pobli?u w tej trudnej porze    
  i pokieruj ka?dym mym ruchem    
  gdy wznios? si? z Tob? w przestworze.    
      
  Ze mn? b?d? gdy dotr? do celu,    
  tam wysoko, gdzie groza i cie?    
  gdy spe?ni? rozkazu zadanie    
  i w powrocie, gdy nadejdzie dzie?.    
      
  A gdy przyjdzie odda? swe ?ycie,    
  b?d? ze mn? w ostatniej potrzebie.    
  Chrze?cija?sk? ?mier? daj mi Panie,    
  we wszystkim nale?? do Ciebie.    
      
  Kiedy przejd? ju? przez pr?g ?mierci    
  i porzuc? wi?zi cz?owiecze,    
  przyjm m? dusz?, Mi?o?ciwy Bo?e,    
  oddaj? si? Twojej opiece.