Monuments of aviation

The location of monuments air base in Poland ...

Karaczi, Gora Qabristan - Cmentarz chrześcijański

mapa
Wsp. 24.856116, 67.049773
Updated: 2011-12-30
Source
 
Comments
  • 2012-11-01 Grzegorz Zaleski
    Turowicz zmarł 35 lat po zakończeniu wojny, a gdzie groby naszych lotników w dzisiejszym Bangladeszu i w Indiach??? Źle odrobiliście prace domową panowie!
  • 2013-07-29 Aleksander G?ogowski
    Gr?b kpt. Wac?awa Banacha znajduje si? na cmentarzu chrze?cija?skim w Rawalpindi. Zgin?? ?mierci? lotnika, pracuj?c dla pakista?skiej firmy naftowej. Kto mia?by by? pochowany w dzisiejszym Bangladeszu? Kpt. Banach szkoli? pilot?w i szybownik?w w Dhace, ale p??niej pracowa? w Zachodnim Pakistanie i tam zgin??.