Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

Wąwolnica, Cmentarz Parafialny - Pomnik poświęcony pamięci poległych.

mapa
Wsp. 51.293882, 22.137543
Updated: 2015-02-24
Zdjęcie
Source
Własne: W. Grudniak    
    
Lokalizacja: Wąwolnica, woj. Lubelskie, pow. puławski,    
Cmentarz Grzebalny Parafii pw. Św. Wojciecha w Wąwolnicy, ul. Kębelska    
Pomnik powstał w 1989 r. z inicjatywy Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy. Projektantem był pochodzący z Wąwolnicy artysta rzeźbiarz Stanisław Gosławski. Pomnik został wybudowany czynem społecznym ze składek członków RTPW. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce w dniu 01.11.1989 r. W trakcie tej uroczystości dokonano wmurowania w cokół pomnika urny z ziemią z Katynia. Jest to jeden z pierwszych w Polsce pomników upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej.    
Na początku XXI w. przeprowadzono renowację pomnika i jego otoczenia,     
którą wykonał artysta malarz i konserwator Henryk Widelski z Bełżyc. Orzeł na zwieńczeniu pomnika został ufundowany i wykonany przez wąwolnickiego kamieniarza ? Krzysztofa Kolibskiego.    
Tabliczki memoratywne były uzupełniane partiami w kilku terminach, w miarę napływu nowych informacji do archiwum Towarzystwa.    
Upamiętnieni lotnicy:     
Mjr pil. cc Stanisław Kostka Krzymowski, ps. ?Kostka?, ?Ikar?, ?Stefan Zaporski?    
Urodzony 12.11.1899 w Wąwolnicy, zmarł 07.08.1969r. w Montrealu.    
Pilot 4 Pułku Lotniczego w l. 1927-1939, od marca 1939 r. w 3 Pułku Lotniczym.    
Cichociemny - dowódca pierwszej misji cichociemnych 15/16.02.1941 r.     
Plut. pil. Zygmunt Duński, ur. 27.03.1921 r. w Wąwolnicy, zginął 06.01.1944 r. w Villa Castelli, we Włoszech.    
1938-39 ? uczeń Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu i Krośnie.    
01.09.1939 ? lotnisko Moderówka k. Krosna    
Od 1940 w Wlk. Brytanii. Pilot 304 Dywizjonu Bombowego i od 1943 r. 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Zginął w locie powrotnym z misji do Polski.    
Na tabliczce obecnie podane są błędne informacje o przydziale plut. Duńskiego do 303 Dywizjonu Myśliwskiego i błędna data śmierci (na podstawie informacji podanych w 1989 r. przez Rodzinę). RTPW planuje w 2023 r. wymianę tej tabliczki na inną, zawierającą właściwe dane.    
Opracował Sławomir Snopek
Gallery
Fotka Fotka