Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

Warszawa, Senatorska - kościół św. Antoniego z Padwy, tablice upamiętniające lotników

mapa
Wsp. 52.243126, 21.00609
Updated: 2015-07-29
Zdjęcie
Source
Informacja i zdjęcia: Grzegorz Górniak.    
    
Tablice upamiętniające lotników:     
mjr obs. pil. (P-1055) Konstanty BIELECKI ur. 05.05.1905 r. w Rybnicy na Podolu (Rosja), s, Józefa i Pelagii z TYSZKIEWICZÓW. Maturę uzyskał w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Po maturze 03.10.1924 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie a po ukończeniu przeniesiony został do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Absolwent I promocji OSL w Dęblinie z 40 lokatą. W stopniu sierż. pchor. w specjalności obserwatora lotniczego, skierowany na praktykę do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu do 34 Esk. Liniowej. Po ukończeniu praktyki w 07.1928 r. mianowany podporucznikiem, otrzymał tytuł i Odznakę Obserwatora Lotniczego nr , BPZ 16327/III z dnia 14 IX 1927. Awansowany na stopień porucznika w 1932 r. Dyplom pilota uzyskał na kursie pilotażu zorganizowanym w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. Po ukończeniu kursu już jako pilot powrócił do macierzystej eskadry i pełnił w niej od 1933 r. obowiązki zastępcy dowódcy 34 Esk. Liniowej. W latach 1934-1936 r. odkomenderowany został na stanowisko wykładowcy w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Awansowany na stopień kapitana w 1937 r. Pod koniec 1937 r. przeniesiony został do Szkoły Podchorążych Lotnictwa - Grupa Techniczna na stanowisko dowódcy kursu i wykładowcy. W wojnie obronnej 1939 r. ewakuował się wraz z komendą szkoły i uczniami do Rumunii, a później przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Odkomenderowany na kurs Air Traffic Control - do końca wojny pełnił służbę w RAF Station TC. Zmarł 05.03.1977 r. w Montrealu (Kanada). - (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)    
    
Ppor. Stanisław Trzebiatowski, 1 Pułk Lotniczy w Warszawie, 216 Eskadra Bombowa.     
    
Ppor. pil. Witold Dobrzyński, absolwent X promocji SPL, kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu, pilot 111 Eskadry Myśliwskiej, we Francji pilot dywizjonu 1/145.     
Gallery
Fotka Fotka