Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

Pakość - pomnik pamięci ofiar katastrofy lotniczej wojskowego samolotu Ił-28

mapa
Wsp. 52.78678, 18.09302
Updated: 2019-02-18
Zdjęcie
Source
Informacja i zdjęcia: Norbert Świderek     
    
23 września br. w Giebni miała miej­sce uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy lot­niczej woj­skowego samolotu IŁ 28.    
Uroczystość odsłonięcia głazu z tablicą upamięt­niającą tragiczne zdarzenie z 11 grud­nia 1969 roku, w której zginęli por. pilot Jan Grymuza, por. nawigator Bonifacy Hędzelew­ski, kpr.strzl. Ryszard Jędras, roz­począł Prezes Stowarzyszenia Seniorów Lot­nic­twa Woj­skowego Rzeczypospolitej Pol­skiej Oddział Kujaw­ski płk. Zbigniew Woźnicki.
    
    
www.pakosc.pl/spolecznosc-organizacje-wydarzenia/uroczyste-odsloniecie-tablicy-ofiar-katastrofy-lotniczej.html