Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

Warszawa, Pływacka - tablica pamięci Bolesława Orlińskiego

mapa
Wsp. 52.195869, 21.000914
Updated: 2019-03-28
Zdjęcie
Source
Informacja i zdjęcia: ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/60043,Odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-plk-pil-Boleslawa-Orlinskiego-Warszawa-18-pa.html     
    
    
18 października 2018 roku przy ul. Racławickiej 94 w Warszawie odsłonięto pomnik - tablicę upamiętniającą płk. pil. Bolesława Orlińskiego. Tablica powstała z inicjatywy Stanisława Błasiaka oraz Mariusza Nawrockiego, który również ufundował upamiętnienie.