Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

Radonie, Widokowa - tablica upamiętnieniająca miejsca zrzutów cichociemnych w Radoniach

mapa
Wsp. 52.061916, 20.658342
Updated: 2019-04-07
Zdjęcie
Source
Informacja i zdjęcia: Roman Ignasiak    
    
Kaplica MB Ostrobramskiej - Patronki Cichociemnych w Radoniach powstała z inicjatywy Krzysztofa Alwasta i Krzysztofa Polończyka syna cichociemnego por. Bolesława Polończyka. Inicjatywę tę wsparły rodziny twórców idei cichociemnych kpt. Jana Górskiego - Bogdan Górski i kpt. Macieja Kalenkiewicza, Agnieszka Mironowicz i Danuta Wołągiewicz. Powstanie Kaplicy koordynował Roman Ignasiak. Projekt przygotowała Joanna i Piotr Stefańscy. Prace kamieniarskie wykonał także syn cichociemnego Marek Jackiewicz. Miejsce kaplicy udostępnione przez Siostry Dominikanki związane jest z placówką odbiorczą zrzutów Armii Krajowej pod kryptonimem "Bat", a od 1944 r. "Solnica", na którą w okresie ponad 2 lat dokonano 6 zrzutów, w tym 4 zrzuty osobowe. Lądowali tu na spadochronie kpt. Jan Górski, twórca idei formacji cichociemnych, oraz kurier kpt. Elżbieta Zawacka, jedyna kobieta wśród zrzuconych do okupowanego kraju. Kaplica została uroczyście poświęcona przez proboszcza ks. Mariusza Brzostka w dniu 15.11. 2014 r. w 70. rocznicę ostatniego zrzutu.     
    
Gallery
Fotka Fotka Fotka