Aviation memorials

Memorials commemorating the space battles, death or glory Polish airman during the war.

LINDHOLME , HATFIELD MOOR - krzyż pamięci lotników z 305 Dywizjonu ,Vickers Wellington II nr W5557 GR-G

mapa
Wsp. 53.537886, -0.957541
Updated: 2020-09-01
Zdjęcie
Source
26/27 IX 1941 r.    
305 DB    
Vickers Wellington II nr W5557 GR-G    
Uczestniczył w nalocie na Kolonię. Powracając z zadania, lądując w trudnych warunkach atmosferycznych przy ograniczonej widoczności, spadł na farmę w Hatfield Moor koło Lindholme, zabijając 3 jej mieszkańców. W rozbitym samolocie zginął:    
sierż. pil. Eugeniusz Buszko, nr sł. 780447. Ur. 18 VIII 1914 r. w m. Zalibocze, pow. Chełm Lubelski, s. Wiktora i Teofili. Absolwent SPLdM Bydgoszcz w 1934 r. jako mechanik samolotowy. Kurs pilotażu samolotów bombowych ukończył w CWOL-Sadków. W 1937 r. przeniesiony do SPLdM jako instruktor pilot. W chwili wybuchu wojny ewakuowany wraz z uczniami do Rumunii. Przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 4 BGS, w V 1941 r. skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W VII 1941 r. przydzielony do 305    
DB. Odznaczony 2x KW. Pochowany na cm. lotników polskich w Newark, grób nr 302, OC East (Wielka Brytania).    
W ciągu kilku godzin po katastrofie zmarli z ran:    
plut. r/op. strz. Jerzy Sławomir Leyche nr sł. 781385. Ur. 2 IV 1918 r. w Kutnie, s. Maksymiliana i Zofii. Absolwent SPLdM w 1938 r. jako radiotelegrafista. Przydzielony do 221 EB 1PL w Warszawie, gdzie ukończył kurs strzelców r/op. Brał udział w kampanii 1939 r. Ewakuowany z kraju dotarł do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w 1 AGS, w XII 1940 r. skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W IV 1941 r. przydzielony do 305 DB. Odznaczony 2x KW i PORop. nr 83. Pochowany na cm. lotników polskich w Newark, grób nr 301 OC East (Wielka Brytania).    
kpr. strz. Wiktor Wasilenko nr sł. 781021. Ur. 29 X 1922 r. w m. Chopniów, woj. wołyńskie, s. Konstantego i Konstancji. Wstąpił do SPLdM w 1938 r. Ewakuowany z kraju przez Francji dotarł do Wielkiej Brytanii. Przydzielony na kurs radiotelegrafistów w 2 SS i strzelców 4 AGS. W VI 1941 r. skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. W VI 1941 r. przydzielony do 301 DB, następnie    
przeniesiony do 305 DB. Odznaczony KW i ML. Pochowany na cm. lotników polskich w Newark, grób nr 303a, OC East (Wielka Brytania).    
Dzień po katastrofie zmarł z ran w szpitalu:    
plut. pil. Tadeusz Franciszek Korczyk nr sł. 780686. Ur. 18 IX 1914 r. w Lesku, s. Stanisława i Józefy. Wstąpił do SPLdM w 1931 r. lecz szkoły nie ukończył. Kurs pilotażu odbył w okresie późniejszym. W Wielkiej Brytanii, po przeszkoleniu na sprzęcie brytyjskim, przydzielony do 16 (P)SFTS. W VI 1941 r. przeniesiony na praktykę do 1 AGS. W VIII 1941 r. skierowany do 18 OTU na szkolenie bojowe. We IX 1941 r. przydzielony do 305 DB. Odznaczony KW i ML.    
Pochowany na cm. lotników polskich w Newark, grób nr 303 OC East (Wielka Brytania).    
Pozostali członkowie załogi: P/O por. obs. Stanisław Barzdo nr sł. P-0079 i Sgt sierż. strz. Zdzisław Pisarek nr sł. 781742 zostali ranni    
    
tekst: W. Matusiak, R. Gretzyngier, "Lotnicy polegli w wojnie 1939?1945"    
    
Info i Foto Marcin Kunicki (sierpier 2020)
Gallery
Fotka