Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8384 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Henryk
ĆWIRKOLista Krzystka Updated: 2011-12-30
Official Number
709035

Rank
polski: jun.rusznikarz/Halton/
brytyjski: AC1

Date of birth
1927-01-02

Date of death
2001-07-24

Cemetery
mapa
Pointe Claire - Cmentarz Weteranów
Wsp. 45.44422, -73.83722

Grave
d-11,PC-146
Photo of grave

Country
Kanada

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
    
Biogram: technik-elektryk (1927-2001) Ur. 2 stycznia 1927 r. w Klecku, pow. Nieśwież, woj. nowogródzkie. Syn Józefa i Marii z domu Bereza. Deportowany z Kuchczyc 10 lutego 1940 r. z rodzicami do Archangelskaja i Wołogodskaja obł., Komi ASSR do posiołka Piudla. Na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z kołchozu. Z Armią gen. Andersa ewakuowany do Iranu. Elew Szkoły Junackiej na Śr. Wschodzie. Przeniesiony do W. Brytanii, ukończył trzyletnią Lotniczą Szkołę Techniczną RAF-u. Po demobilizacji wyemigrował w 1947 r. do Argentyny. Do Kanady przybył 12 czerwca 1957 r. i pracował jako technik-elektryk w przemyśle lotniczym. Przez wiele lat należał do 310 Skrzydła "Wilno", a od grudnia 1998 r. także do ZWPimJP. Przez ostatnie dwa lata swego życia był członkiem Zarządu KPK. Zmarł 24 lipca 2001 r.     
Informacje: www.biblioteka.info/pointeclaire