Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Stanisław
MasłońLista Krzystka Updated: 2011-12-30
Official Number
782093

Rank
polski: st.sierż.mech.pokł./301 DB/
brytyjski: W/O

Date of birth
1917-09-17

Date of death
1997-05-15

Cemetery
mapa
Pointe Claire - Cmentarz Weteranów
Wsp. 45.44422, -73.83722

Grave
d-8, MZ-578
Photo of grave

Country
Kanada

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacje i zdj.: www.biblioteka.info/pointeclaire     
Zdjęcie grobu: Sam McLauchlan     
    
Biogram: Ur. 17 września 1917 r. w Choroniu, pow. Zawiercie, woj. kieleckie. Syn Michała i Marii Czechowskiej. Szkołę powszechną ukończył w 1932 r. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy (1934-1937). Po jej ukończeniu przydzielony do 2 P.Lot. w Krakowie jako mechanik samolotowy. W kampanii wrześniowej służył w 121 Eskadrze Myśliwskiej przy Armii "Kraków". Po Wrześniu przez Rumunię, Liban przedostał się do Francji i wcielony został do Grupy Myśliwskiej w Lyonie. Ewakuowany do W. Brytanii. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do 304 Dyw. Bombowego Ziemi Śląskiej jako mechanik silnikowy II klasy. W 1943 r. zgłosił się ochotniczo do personelu latającego i odkomenderowany został do 138 Sqn do zadań specjalnych. Latał od września 1943 r. ze zrzutami do Polski i do innych krajów z Tempsford, a następnie w ramach polskiej Eskadry 1586 z Campo Casale (Brindisi) jako mechanik pokładowy Liberatora. W 28 operacjach specjalnych od września 1943 r. do maja 1944 r. wylatał 280 godzin. Po turze operacyjnej i odpoczynku powołany został na instruktora do Szkoły Mechaników Pokładowych. Zdemobilizowany, na emigracji w Kanadzie od 1949 r. Był inspektorem samolotowym i pracował w linii lotniczej. Członek i długoletni skarbnik 310 Skrzydła "Wilno". Od stycznia 1985 r. należał również do ZWPimJP. Autor wspomnień: "Królewska" załoga [w:] XV Światowy Zjazd Lotników Polskich, (jedniodniówka) Montreal, 1984. Zmarł 15 maja 1997 r. w Montrealu.