Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Marian Stanisław
StaffaLista Krzystka Updated: 2014-11-03
Official Number
P-1810

Rank
polski: mjr pil./302 DM/
brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1897-12-22

Date of death
1981-08-17

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
Kwatera 65; Rzad 3;Miejsce 26
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Zdjęcie lotnika: Zbigniew Charytoniuk.     
    
Marian Stanisław Staffa urodził się w miejscowości Dębowiec, pow. jasielski, woj. krakowskie (ówczesne) ... ().     
    
Marian Stanisław Staffa urodził się 22 grudnia 1896 r. W szeregach armii austriackiej wziął udział w I Wojnie Światowej. 1 listopada 1918 r. w stopniu chorążego armii austriackiej Dekretem Naczelnego Wodza przyjęty do Wojska Polskiego i mianowany podporucznikiem. Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył jako nadetatowy oficer w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie z przydziałem do Centralnych Zakładów Lotniczych. W 1923 r. w stopniu porucznika został odkomenderowany do Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy na stanowisko ucznia pilota. Po ukończonym kursie pilotażu odszedł na dalsze szkolenie do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Po ukończeniu szkolenia pozostał szkole jako instruktor pilotażu. W 1924 r. został mianowany kapitanem. W 1926 r. służył w 11 Pułku Myśliwskim w Lidzie gdzie min. był dowódcą Eskadry Treningowej i dowódcą Oddziału Portowego. W 1928 r. po rozwiązaniu 11 Pułku Myśliwskiego pozostał w Lidzie w 5 Pułku Lotniczym na stanowisku dowódcy Oddziału Portowego. W 1929 r. został przeniesiony z 5 Pułku Lotniczego do kadry Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Żonaty z Aliną Laskowicz. Jako pilot myśliwski zaliczył wiele kraks lotniczych, z ostatniej wyszedł z życiem, ale z krótszą jedną nogą i nieco niesprawną ręką. W lotnictwie popularnie był zwany "Hefajstosem". W 1939 r. przedostał się do Francji. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Ze względu na wiek i stan zdrowia nie został zakwalifikowany do personelu latającego. W stopniu majora został przydzielony do personelu naziemnego 302 Dywizjonu Myśliwskiego. W 1944 r. po inwazji na kontynent służył w 131 Polskim Skrzydle na stanowisku zastępcy dowódcy ochrony lotniska. Po demobilizacji powrócił do Polski. Zmarł 17 sierpnia 1981r. w Lublinie. Pochowany został w Warszawie na Starych Powązkach. Odznaczony min: Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem 10 lecia Odzyskania Niepodległości, Łotewską Odznaką Lotniczą , Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi.    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
    
Źródła:    
1.Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 23 /1919    
2. Rocznik Oficerski 1923,1924,1928, 1932    
3. Dziennik Personalny MSWojk. Nr: 22,71/1923, 32/1924,19,29/1929    
4. Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii - Tadeusz Krzystek    
    
Gallery
Fotka