Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Bolesław
DorembowiczUpdated: 2011-12-30
Rank
ppłk obs./36 EO/

Date of birth
1907-07-14

Date of death
1985-04-25

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
233; 3; 20
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie eskadry w wojnie obronnej..." J.Pawlak    
"Samotne Załogi" J. Pawlak    
"Lotnictwo Podziemia..." Halszka Szołdrska    
"Mosty, które rozwiesiła noc..." A. Olejko, K. Mroczkowski    
Zdjęcie: Sławomir Hordejuk    
Zdjęcie lotnika i biogram: A.Kunert, "Słownik biograficzny...", tom 3.    
    
DOREMBOWICZ BOLESŁAW (1907-1985), pseudonimy: "Styka", "Szczepan". Oficer służby stałej lotnictwa. Podpułkownik kapitan (1937), major (1943), podpułkownik (rozkaz Dowódcy AK L.474 zi3 4 lipca 1944). Urodzony 14 lipca 1907 r. w Minodze, pow. Olkusz, syn Błażeja, administratora majątku, i Marianny z domu Bąchorek. Uczył się w gimnazjum w Dębicy i tam w 1925 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Członek ZHP i Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (1925-1928) służył w 4. pułku strzelców podhalańskich na stanowisku dowódcy plutonu i kompanii, zaś po ukończeniu kursu obserwatorów w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie (1932) został przydzielony do 3. pułku lotniczego, gdzie był kolejno instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, dowódcą plutonu, adiutantem pułku, dowódcą eskadry obserwacyjnej. W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca 36. eskadry obserwacyjnej Armii "Poznań", m.in. uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Skierowany w rejon Brześcia nad Bugiem, został tam 17 września t.r. zestrzelony i ciężko ranny w ramię i nogę (amputowano mu następnie nogę, a lewe ramię pozostało sztywne). Leczył się w szpitalu w Brześciu, zaś w styczniu 1940 r. przedostał się do Warszawy, gdzie jeszcze przez półtora roku przebywał na kuracji w Szpitalu Ujazdowskim. Po wyjściu ze szpitala mieszkał w czasie okupacji przy ul. Suchej, potem Szopena. W konspiracji od listopada 1940 r. w ZWZ-AK. Przydzielony do Szefostwa Lotnictwa w Oddz. V K-dy Gł. (w połowie 1942 przemianowanego na Wydz. Lotnictwa i przeniesionego do Oddz II K-dy GŁ), pracował w komórce odbioru zrzutów, w połowie 1942 r. wydzielonej z z Szefostwa Lotnictwa i przemianowanej na Wydz. Zrzutów (Kierownictwo Odbioru Zrzutów) Oddz. AK. Dorembowicz był tu wówczas oficerem operacyjnym w szefostwie wydziału. Od kwietnia 1943 r. zastępca ppłk/płk. Adama Kurowskiego "Artura" szefa działu operacyjnego w Wydz. Lotnictwa Oddz. III K-dy AK. lipcu (?) t.r. po śmierci kpt. Stanisława Wołkowińskiego "Lubicza" objął funkcję kierownika komórki łączności dwustronnej "Most". Dwukrotnie osobiście wizytował teren pierwszego lądowiska na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy z 15/16 kwietnia 1944 r. odbył się "Most I". Samolot zabrał wówczas m.in. dla Samodzielnej Brygady Spadochronowej sztandar, który Dorembowicz przechowywał wcześniej w swoim mieszkaniu. Następnie osobiście zorganizował transport części niemieckiej broni "V-2", zabranych przez samolot w ramach operacji "Most III" w nocy z 25/26 lipca t.r. W czasie Powstania Warszawskiego zajmował się planowaniem rozmieszczenia punktów zrzutów i sprawdzaniem przygotowania placówek odbioru w Śródmieściu i na Powiślu, a po ewakuacji K-dy GL AK ze Starego Miasta do Śródmieścia był oficerem łącznikowym między K-dą Gł. a Wydz. Lotnictwa przy ul. Wspólnej 37. We wniosku odznaczeniowym na Krzyż Walecznych dla pięciu pracowników komórki "Most" na czele z B. pisał wówczas szef Wydz. Lotnictwa: "Wszyscy wymienieni stanowią grupę Mostu - komórki, która rozpracowała i wykonała kilka specjalnych operacji lotniczych mających w swych konsekwencjach wielkie znaczenie polityczne i ogólne. Akcje przez nich przeprowadzone wymagały bardzo starannego opracowania pod względem taktycznym, jak i technicznym - co związane było z wielokrotnymi, nieraz bardzo ryzykownymi, wyjazdami w teren. Dokonane operacje są wzorem maksymalnych osiągnięć w wyjątkowo ciężkich warunkach pracy konspiracyjnej. Wymienieni poza odwagą osobistą wysokiej klasy wykazali się nadzwyczajną energię i inicjatywę przez co wszystkie akcje Mostu uwieńczone zostały sukcesem".     
Po kapitulacji oddziałów powstańczych osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie, po kilku dniach został zwolniony jako inwalida. Od października 1944 r. szef Wydz. Zrzutów - teraz jako referat przerzutów powietrznych podporządkowanego ponownie Wydz. Lotnictwa K-dy Gł. Mieszkał wówczas w Radomsku. Działalność w konspiracji zakończył po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r. Od połowy t.r. organizator i następnie kierownik Oddziału w Gdańsku PLL "LOT". Od 1949 r. aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. pracował w Centrali "Społem" w Warszawie. W latach 1965 - 1967 był ławnikiem Sądu Powiatowego dla m.st. Warszawy. Zmarł 25 czerwca 1985 r. w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.     
Odznaczony Virtuti Militari V klasy (rozkaz Dowódcy AK L.512 z 2 października 1944), czterokrotnie Krzyżem Walecznych (rozkaz Dowódcy AK L.33 z dnia 15 stycznia 1945), Złotym Krzyżem Zasług (1969), czterokrotnie Medalem Wojska (1969), Krzyżem Armii Krajowej (1969), Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
Gallery
Fotka