Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

JÓZEF
BABCZYŃSKIUpdated: 2011-12-30
Rank
kpt. obs.

Date of birth
1896-03-15

Date of death
1940-04-??

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Ukraina

Period
World War II

Source
Informacja: Wykaz akt ewidencyjnych jeńców wojennych, którzy opuścili obóz NKWD w Starobielsku, kopia w zbiorach Ośrodka KARTA - pozycja., STAR -/184(284)     
Informacja: ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/     
    
Kpt. obs. Józef BABCZYŃSKI s. Antoniego, ur. 15 III 1894 w Warszawie. Absolwent Szkoły Realnej W. Wróblewskiego w Warszawie (1912). W latach 1915 - 1917 w armii rosyjskiej, potem w niewoli niemieckiej. Żołnierz I Korpusu Wschodniego. Od 1918 w WP, ukończył Szk. Obs. Lot. w Poznaniu i OS Obs. Lot. w Toruniu. Służył w Dep. Żeglugi Powietrznej MSWojsk. oraz w 1 P.Lot. Od 1927 wykładowca w CWLot. Odznaczony medalami 1918?1921 i 10-lecia, bdd.    
- Babczyński Józef Antoni urodził się w rodzinie Antoniego i Aleksandry z d. Zawadzka Babczyńskich (W. Grudniak).