Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

STANISŁAW WACŁAW
IGNUTUpdated: 2012-03-31
Rank
por.

Date of birth
1899-12-27

Date of death
1940-04-??

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Ukraina

Period
World War II

Source
Biogram: Remigiusz Gadacz    
Zdjęcie: Zbigniew Charytoniuk.     
    
Oficer w składzie Korpusu oficerów piechoty. Mianowany na stopień porucznika (starszeństwo) z dniem 01.09.1921 roku. Po okresie służby w składzie 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich im. Króla Stefana Batorego (81 pp) uzyskał przeniesienie do lotnictwa.     
Pierwszą jednostką lotniczą był Batalion Aerostatyczny Nr IV w Krakowie. Nowo przeniesiony "piechociarz" wkrótce został oddelegowany na IV Kurs Obserwatorów do Centrum Szkolenia Aerostatycznego w Toruniu. Szkolenia zakończyło się nadaniem w dniu 28.03.1923 roku Odznaki Oficera Obserwatora (Dziennik Personalny MSWoj nr 18/23 z dnia 28.03.1923 roku)     
05.04.1923 roku ukazało się rozporządzenie sankcjonujące przeniesienie por. obs. Stanisława Ignuta z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów aeronautycznych z równoczesnym wcieleniem ze starszeństwem z dniem 01.09.1921 roku (lokata 1,1) do Baonu Aerostatycznego Nr IV (Dziennik Personalny MSWoj nr 20/23 z dnia 05.04.1923 roku). W nowej służbie nie pozostał długo. Już 02.01.1924 roku pojawia się oddelegowany z Krakowa na kursie przygotowawczym lotnictwa w składzie Szkoły Pilotów w Bydgoszczy.     
W lipcu 1924 roku zostaje przeniesiony służbowo (będąc w oddelegowaniu) do II Batalionu Balonowego. Po ukończeniu szkolenia w Bydgoszczy otrzymuje przydział do 2 PL Kraków. Tu odbywa praktykę po zakończeniu której ponownie zostaje skierowany do Bydgoszczy, tym razem już na kurs pilotażu. Szkolenie w składzie Szkoły Pilotów Bydgoszcz rozpoczyna się 1 kwietnia 1924 roku i w lipcu 1925 roku, już jako w pełni wyszkolony pilot otrzymuje przydział służbowy do 2 PL Kraków. W nowym miejscu rozpoczyna służbę w składzie 23 Eskadry Lotniczej.     
22.07.1925 roku ukazuje się Rozporządzenie MSWojsk nadające por. pil. Stanisławowi Ignutowi na czas służby w wojskach aeronautycznych Tytułu i Odznaki Pilota (Nr 707). W tym samym dniu zostaje służbowo przeniesiony z Batalionu Balonowego do 2 PL Kraków (Dziennik Personalny MSWoj nr 76/25 z dnia 22.07.1925 roku).     
14.07.1928 roku 23 Eskadra Lotnicza zostaje przeniesiona do 5 Pułku Lotniczego. Przeniesienie związane jest z reorganizacją 11 Pułku Myśliwskiego Lida i 2 PL Kraków. Równocześnie zmieniona zostaje nazwa i numeracja eskadry. Od tego dnia por. pil. Stanisław Ignut pełni funkcję pilota w składzie 54 Eskadry Liniowej 5 PL Lida.     
09.08.1929 roku por. pil. Stanisław Ignut zostaje zwolniony z zajmowanego stanowiska w 5 PL, pozostawiony bez przynależności służbowej w korpusie oficerów lotnictwa z równoczesnym oddaniem do dyspozycji Dowódcy Okręgu Korpusu Nr III. Przeniesienie jest związane z decyzją przejścia w stan spoczynku, które to przeniesienie dochodzi do skutku z dniem 31.03.1930 roku (Dziennik Personalny MSWoj nr 4/30 z dnia 14.02.1930 roku).     
W sierpniu 1939 roku por. pil. w stanie spoczynku Stanisław Ignut zostaje zmobilizowany w składzie kadry oficerskiej Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I. Podczas wojny obronnej 1939 roku dostaje się do sowieckiej niewoli. Uwięziony w obozie jenieckim w Starobielsku.    
Zamordowany w kwietniu 1940 roku w Charkowie Polski Cmentarz Wojenny Charków - Piatichatki. W październiku 2007 roku pośmiertnie awansowany na stopień kapitana.    
 
Comments
  • 2012-03-31 Charytoniuk Zbigniew
    Brawo,Panie Remigiuszu!Mogę tylko dodać,że nie potrafię potwierdzić służby tego lotnika w 54 Eskadrze Liniowej.Latał on natomiast w 55 Esk.Lin. i pełnił nawet obowiązki jej dowódcy
  • 2012-10-07 Pietrzak Jan
    Stanisław Wacław Ignut, ur. 27 XII 1899 r., syn Józefa i Anny. Występuje na liście jeńców Starobielska sporządzonej przez NKWD pod nr 1281. Wywieziony z obozu do miejsca kaźni w Charkowie dn. 19 IV 1940 r. (Moszyński, Lista Katyńska, Londyn 1982, s. 283 - w oparciu o pisemną rel. por. rez. Ottona Bisanza b. jeńca Starobielska), gdzie w kazamatach miejscowej siedziby NKWD został zamordowany strzałem w tył głowy.