Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8340 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

KAZIMIERZ
PASZKOWSKIUpdated: 2011-12-30
Rank
ppor.

Date of birth
1902-02-07

Date of death
1940-04-??

Cemetery
mapa
Katyń - Polski Cmentarz Wojenny
Wsp. 54.773273, 31.788585

Grave
PCK/AM-03071
Photo of grave

Country
Rosja

Period
World War II

Source
Informacja: Jan Pietrzak.     
    
Ppor. rez. lotn. (sł. tech.) Kazimierz Paszkowski, ur. 7 II 1902 r. w Sieradzu, syn Ignacego i Franciszki z Płonków (USC Sieradz, akt ur. nr 60/1902/X - odpis w moich zbiorach). Ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Absolwent Szkoły Budowy Maszyn im. H. Wawelberga w Warszawie. Do wybuchu wojny pracował jako nauczyciel w Szkole Przemysłowo-Leśnej w Łomży. W sierpniu 1939 r. został zmobiliz. do Bazy Lotniczej Nr 1 w Warszawie. Po 17 IX 1939 r. w okol. Trembowoli dostał się do niewoli sowieckiej, a następnie został osadzony w obozie w Kozielsku. Do miejsca kaźni w Katyniu został wywieziony X transportem 16 IV 1940 r. (lista wywozowa NKWD Nr 029/3 z 13 IV 1940 r., poz. 55. W 1943 r. ekshumowany z dołu śmierci do bratniej mogiły i zidentyfikowany pod Nr PCK/AM/0371. Przy zwłokach znaleziono: leg. urzędnika, 2 listy, 2 wizytówki i cygarniczkę.     
Lit.: J. Pietrzak, Paszkowski Kazimierz. Sieradzkie Epitafia Katyńskie, "Echo" 1995, nr 6, s. 6;     
Katyń. Księga cmentarna, W-wa, 2000, s. 466,     
J.Pawlak, "Ostatnie lądowanie".    
    
Opracowanie: Jan Pietrzak     
Zdjęcia: Jan Pietrzak