Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Jerzy Władysław
WAGNERUpdated: 2011-12-30
Rank
por.rez.tech.

Date of birth
1904-08-08

Date of death
1940-04-??

Cemetery
mapa
Katyń - Polski Cmentarz Wojenny
Wsp. 54.773273, 31.788585

Grave
PCK-07
Photo of grave

Country
Rosja

Period
World War II

Source
Zdjęcie legitymacyjne Wiesław Grudniak via Łukasz Gradys
"Przerwane życiorysy" Zbigniew Kiełb.
Jerzy Władysław WAGNER, ur. 8 VIII 1904 r. w Babinie k/Zwolenia, s. Marcelego i Izabeli z Rymarkiewiczów.
Początkowo uczęszczał do Gimnazjum w Lublinie a następnie przeniósł się do Gimnazjum Koedukacyjnego im. Jana Kurtza w Lubartowie, które ukończył w 1927 roku. Dnia 3.X.1927 r. został powołany do wojska z przydziałem do 24 EL. w Krakowie. Po tygodniowym pobycie oddelegowano go do SPL w Poznaniu (Oddział Służby Lotniczej). Po miesiącu - 3 listopada 1927 roku SPRL w Dęblinie (pluton techniczny), którą ukończył 28.08.1928 r. Praktykę odbywał w 2 Pułku Lotniczym. Po jej ukończeniu został we wrześniu tego roku skierowany do rezerwy. Po miesiącu rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W 1929 roku odbył wojskowe ćwiczenia rezerwy w CWOL w Dęblinie (2 Eskadra Szkolna). Miał przydział do 3 PL na Ławicy k/Poznania. Dnia 1.01.1930 r. mianowany podporucznikiem, mieszkał i pracował w Lublinie.
W końcu sierpnia zmobilizowany do Bazy Lotniczej nr 3 w Poznaniu.
Do niewoli sowieckiej dostał się 20 IX w m. Zwinacze pod Trembowlą Został osadzony Szepietówka a później w Kozielsku. Z obozu w Kozielsku do miejsca kaźni - Katynia - został wywieziony po 13 IV 1940 r.
 
Comments
 • 2012-10-10 Grudniak Wiesław
  Wydaje mi się, że powinno być Jerzy Władysław Stanisław Wagner.
 • 2012-10-12 Pietrzak Jan
  Wiosną 1940r. w Katyniu został zamordowany ppor lotn rez (sł. techn.) Jerzy Władysław WAGNER, ur. 8 VIII 1904 r. w Babinie k/Zwolenia, s. Marcelego i Izabeli z Rymarkiewiczów. We wrześniu 1939 r. przydz. do Bazy Lot. nr 3. Do niewoli sowieckiej dostał się 20 IX w m. Zwinacze. Z obozu w Kozielsku do miejsca kaźni został wywieziony po 13 IV 1940 r. (lista wywozowa NKWD o29/3 z 13 IV 1940 r. , nr na liście 48 - w tł. n polski: Wagner Jerzy s. Marcelego 1904 r.) W 1943 r. ekshumowany z dołu śmierci i zidentyfikowany pod nr PCK-07. Przy zwłokach znaleziono: dowód osob., świad. szkolne, kartka z jego nazwiskiem, fotografie, 2 listy i kalendarzyk. Dziwnym zbiegiem okoliczności koperta z pozyskanymi z grobu dokumentami została opisana przez przedstawiciela PCK jako Wagner Mieczysław Stanisław! i stąd niektórzy badacze za Moszyńskim, Lista katyńska..., Londyn 1982, s. 198, próbowali różnych kompilacji! Najpełniejszy biogram ppor Wagnera opubl.: WPH nr 2/1992, s. 411-412 oraz Lubelska lista katyńska, Lublin 1997, s. 164-165.
 • 2012-10-15 Grudniak Wiesław
  Szkolenie.
  Początkowo uczęszczał do Gimnazjum w Lublinie a następnie przeniósł się do Gimnazjum Koedukacyjnego im. Jana Kurtza w Lubartowie, które ukończył w 1927 roku. Dnia 3.X.1927 r. został powołany do wojska z przydziałem do 24 EL. w Krakowie. Po tygodniowym pobycie oddelegowano go do SPL w Poznaniu (Oddział Służby Lotniczej). Po miesiącu - 3 listopada 1927 roku SPRL w Dęblinie (pluton techniczny), którą ukończył 28.08.1928 r. Praktykę odbywał w 2 Pułku Lotniczym. Po jej ukończeniu został we wrześniu tego roku skierowany do rezerwy. Po miesiącu rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W 1929 roku odbył wojskowe ćwiczenia rezerwy w CWOL w Dęblinie (2 Eskadra Szkolna). Miał przydział do 3 PL na Ławicy k/Poznania. Dnia 1.01.1930 r. mianowany podporucznikiem, mieszkał i pracował w Lublinie. W końcu sierpnia zmobilizowany do Bazy Lotniczej nr 3 w Poznaniu.