Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

TADEUSZ
PRAUSSUpdated: 2011-12-30
Rank
płk

Date of birth
1896-12-21

Date of death
1940-04-??

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Ukraina

Period
World War II

Source
Urodził się 21 XII 1896 w Warszawie jako syn architekta. Uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a następnie do Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie, gdzie w 1914 uzyskał maturę. W latach 1914-15 ukończył roczny kurs abiturientów Akademii Handlowej w Krakowie. 15 IV 1915 powołany do służby w armii austriackiej i wcielony do 13 pp, po ukończeniu szkoły oficerskiej w Opawie walczył na froncie wschodnim. 1 VI 1916 skierowany do szkoły obserwatorów lotniczych w Wiener Neustadt, jako jej uczeń został mianowany chorążym. Po ukończeniu szkolenia lotniczego przydzielony 1 IX 1916 do działającej na froncie włoskim 17 eskadry lotniczej; jako jej oficer odbył 57 lotów bojowych i 1 I 1917 awansował do stopnia podporucznika. Od 1 VII do 5 XI 1918 był uczniem szkół pilotów, najpierw w Krakowie, a następnie w Neumarkt (Tyrol). 11 XI 1918 powrócił do Krakowa i zgłosił się do WP. Przydzielony najpierw do Lotniska Wojskowego (Mokotowskiego) w Warszawie (grudzień 1918), 3 I 1919 uzyskał przydział do 3 eskadry lotniczej; w jednostce tej był pilotem, a później także zastępcą dowódcy. Uczestniczył w działaniach na froncie ukraińskim, następnie na Pomorzu i na froncie bolszewickim. Szczególnie odznaczył się wiosną 1920 podczas ofensywy kijowskiej; 4 VI 1920 został ranny w trakcie lotu bojowego i do końca wojny przebywał w szpitalu; 27 X 1920 awansowany do stopnia kapitana. Po zakończeniu dowodził 10 eskadrą wywiadowczą (1 VI-1 IX 1921), a potem 16 eskadrą wywiadowczą. Po krótkim okresie pracy w Dep. Żeglugi Powietrznej MSWojsk. (kierował w nim referatem zakupów), został w sierpniu 1922 zastępcą komendanta Wyższej Szkoły Pilotażu w Grudziądzu. Awansowany do stopnia majora ze starszeństwem z 1 VII 1923, jesienią 1924 uczestniczył w pierwszym polskim przelocie grupowym przez Alpy. W styczniu 1925 został dowódcą dyonu liniowego w 4 pul-ku lotniczym w Toruniu, a w czerwcu t.r. - komendantem Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. W kwietniu 1927 powrócił do 4 plot na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. Od marca 1928 do maja 1934 komendant Centrum Wyszkolenia Pod-oficerów Lotnictwa w Bydgoszczy i na tym stanowisku 1 I 1930 awansował do stopnia podpułkownika. Od maja 1934 dowódca 6 plot we Lwowie, 19 III 1937 mianowany pułkownikiem. Podczas Kampanii Wrześniowej był dowódcą lotnictwa Armii "Modlin", a od 12 IX 1939 - dowódcą lotnictwa Frontu Północnego. Po zakończeniu walk przedostał się do Lwowa (gdzie na dal mieszkała jego rodzina); wkrótce został aresztowany przez NKWD i osadzony w lwowskim więzieniu Brygidki; w grudniu (?) 1939 wywieziony do obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał Polową Odznakę Pilota.    
    
Biogram podany za: Żołnierze Września. Polegli i pomordowani na Wchodzie, Wydawnictwo MON, 2010.
 
 
Related