Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

STANISŁAW
JASIŃSKIUpdated: 2012-06-20
Rank
płk pil./2 PL/

Date of birth
1891-04-05

Date of death
1932-08-10

Cemetery
mapa
Kraków, Prandoty - Cmentarz Wojskowy
Wsp. 50.078047, 19.954669

Grave
Kwatera 4 A WOJ Rząd 3 Miejsce
Photo of grave

Country
Polska

Period
Until 1939

Source
Zdjęcie: Piotr Górka    
    
Stanisław Jasiński przyszedł na świat w okolicach Kołomyji 5 kwietnia 1891 r. Był maturzystą gimnazjum w Kołomyji. Mając zdany egzamin dojrzałości dalszą naukę kontynuował jako student. Studiował w Akademii Górniczej w Styrii. Należał do Polskich Drużyn Strzeleckich. Jako poddany cesarza Austro - Węgier służył w jego armii. Tak się dla niego złożyło, że służba w wojsku wypadła w czasie I wojny światowej. Otrzymał powołanie do pułku ułanów armii austro - węgierskiej. Będąc w służbie Marsa ukończył Szkołę Oficerską Rezerwy Kawalerii. Jako chorąży znalazł się na froncie. W maju 1916 r. ukończył naukę w szkole obserwatorów lotniczych. Ta mieściła się w Wiener Neustadt. Będąc obserwatorem od grudnia 1916 do marca 1918 r. latał nad frontem działań bojowych. Dalszym jego krokiem w lotnictwie było skończenie kursu pilotażu podstawowego. Mając ten za sobą odebrał odpowiednią edukację w szkole pilotów myśliwskich. Tak wykształcony powierzono mu dowodzenie jednej z myśliwskich kompanii lotniczych. Dnia 1 listopada 1918 r. Stanisław wstąpił do powstającego Wojska Polskiego. To on na lotnisku Rakowice organizował I. eskadrę bojową. Dowodził nią do stycznia 1920 r. Był dowódcą III. grupy lotniczej. Od marca do sierpnia 1920 r. był pomocnikiem szefa Departamentu III Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Do końca wojny był szefem lotnictwa Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. W 1922 r. i został powołany na kurs doszkolenia organizowany w Wyższej Szkole Wojennej. Ukończył go. W 1924 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika. Rok później został komisarzem lotniczym w Oddziale IV Sztabu Generalnego. Po trzech miesiącach przeszedł do rezerwy. Powrócił do czynnej służby wojskowej w 1928 r. Został mianowany zastępcą dowódcy 6. Pułku Lotniczego. Był inspektorem wyszkolenia Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych, pierwszym zastępcą szefa Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych i dowódcą 3. Grupy Aeronautycznej. W 1932 r. otrzymał awans na stopień pułkownika. Długo się awansem nie cieszył. Zginął w wypadku samochodowych pod Nowym Sączem 10 sierpnia 1932 r. Pochowany został w Krakowie.    
Konrad Rydołowski
Gallery
Fotka Fotka