Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Wilhelm Edmund
Hofmokl-OstrowskiUpdated: 2012-02-05
Rank
ppor.obs.ucz.pil./1 PL/

Date of birth
1908-12-23

Date of death
1935-05-29

Cemetery
Grave
Kwatera C16, rz. 1, gr. 5.
Photo of grave

Country
Polska

Period
Until 1939

Source
"Pamięci poległych lotników 1933-1939" A. Popiel    
"Wypadki śmiertelne..." A. Popiel    
Zdjęcie grobu: Wiesław Grudniak     
    
Edmund Hofmokl - Ostrowski urodził się z dala od Polski. Przyszedł na świat w cesarsko - królewskim Wiedniu 23 grudnia 1908 r. W Polsce zdał egzaminy maturalne w Toruniu. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Ukończył kilka semestrów na Uniwersytecie w rodzinnym mieście. Po powrocie do Polski rozpoczął służbę wojskową. Służył początkowo w szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty a następnie w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Praktykę lotniczą odbył w 5 Pułku Lotniczym. Z tego na własną prośbę odszedł do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Szkołę w Dęblinie ukończył w stopniu podporucznika ze specjalnością obserwator. W 1934 r. odszedł do warszawy. W syrenim grodzie rozpoczął służbę wśród lotników 1 Pułku Lotniczego. Stacjonował na warszawskim Okęciu. Początkowo był przydzielony do eskadry treningowej. Z niej rozkazem został przesunięty do eskadry obserwacyjnej. W celu zdobywania dalszych umiejętności ukończył kurs pilotów szybowcowych w Ustianowej. Z tej na własną prośbę został odkomenderowany do Dęblina. W Dęblinie w CWOL przechodził kurs pilotażu podstawowego. Zginął śmiercią lotnika w czasie lotu szkolnego 29 maja 1935 r. Instruktor nie zdążył skorygować błędu ucznia. Zginął razem z nim. Instruktorem w tym ostatnim locie był porucznik pilot obserwator Stanisław Latwis. Podporucznik obserwator ( uczeń ) Edmund Wilhelm Ostrowski - Hofmokl został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim (Wojskowym) w Warszawie.     
Opracowanie: Konrad RYDOŁOWSKI    
    
Hofmokl-Ostrowski Wilhelm urodził się w rodzinie Wilhelma i Heleny Hofmokl-Ostrowskich. Na tablicy nagrobnej widnieje błędna data zgonu, proszę porównać z tablicą epitafijną Stanisława Latwisa - W. Grudniak)
Gallery
Fotka Fotka