Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

STANISŁAW
ŚLUSARCZYKUpdated: 2012-03-14
Rank
sierż.pil./22 EL/

Date of birth
1900-10-26

Date of death
1932-07-27

Cemetery
mapa
Kraków, Prandoty - Cmentarz Wojskowy
Wsp. 50.078047, 19.954669

Grave
4A WOJ II10 pas lotniczy
Photo of grave

Country
Polska

Period
Until 1939

Source
"Ku czci poległych lotników..." pod red. mjr dypl.pil. M. Romeyko    
"Wypadki śmiertelne..." A. Popiel    
Zdjęcie grobu: Piotr Górka    
    
W dniu 27.V II r. b. zginął śmiercią lotnika przy wykonywaniu lotu nocnego w czasie zawodów ś. p. sierż. pil. Ślusarczyk Stanisław. Urodzony w 1900 roku. Do wojska wstępuje (3 Pułk Piechoty W. P . ) 23 sierpnia 1918 r. Na froncie walczył od 1.1 1919 do 11 listopada 1920 r. w 202 p. p. (front litewski - ukraiński - bolszewicki), gdzie dał się poznać jako żołnierz bardzo dobry i ofiarny, czego dowodem było, że po jednorocznej służbie uzyskał stopień sierżanta. Po wojnie zostaje przeniesiony do Kadry Marynarki Wojennej. Ś. p. sierż. pil. Ślusarczyk pragnął latać i wreszcie po długich staraniach dostaje się do M. D. Lotn. w Pucku, skąd zostaje wysłany najprzód na kurs pilotażu niższego, a potem wyższego, który kończy 9.X.22 r. Ś. p. sierż. pil. Ślusarczyk Stanisław lata bardzo chętnie. Nie było dla niego różnicy czy w dzień, czy w nocy, zawsze jednakowo spokojny, uśmiechnięty, cichy. Z powierzonych sobie funkcyj wywiązywał się zawsze sumiennie, czem sobie zdobył zaufanie przełożonych. Zginął na posterunku lotniczym, nieodżałowanej pamięci żołnierz-pilot-Kolega.    
Cześć Jego pamięci.     
    
    
Przegląd Lotniczy, nr 7-8, 1932 r.
Gallery
Fotka