Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8299 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Edward Felicjan
LewandowskiLista Krzystka Updated: 2012-03-21
Official Number
P-7730

Rank
polski: płk
brytyjski: A/Cdr

Date of birth
1892-01-10

Date of death
1960-??-??

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Od Cambrai po Coventry" Stef. Łaszkiewicz    
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Zdjęcia: Piotr Hodyra    
    
Edward Lewandowski urodził się 10 stycznia 1892 r. na Kielecczyźnie (w m. Końskie w rodzinie Franciszka i Heleny Lewandowskich - W. Grudniak). Uczył się w gimnazjum w Pułtusku i w Warszawie. W 1911 r. zdał egzamin dojrzałości. W 1912 r. rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki w Grazu. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Od połowy stycznia 1917 roku służył w pułku artylerii polowej Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został internowany w Szczypiornie. Był studentem Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 1919 r. rozpoczął naukę pilotażu we Francuskiej Szkole Pilotów. Ta mieściła się w syrenim grodzie. Dalszą lotniczą wiedzę zdobywał w Poznaniu. Był uczniem Wyższej Szkoły Pilotów. Latał w składzie 4. wielkopolskiej eskadry lotniczej bojowej ( przemianowanej na 15. eskadrę myśliwską ). Razem z kolegami z eskadry brał udział w walkach na Ukrainie i w Galicji Wschodniej. Po zakończeniu wojny w listopadzie 1920 r. razem z eskadrą znalazł się na lotnisku w Ostrowie Wielkopolskim. 21 sierpnia 1922 r. został dowódcą 15. eskadry myśliwskiej. Eskadra wchodziła w skład 3. Pułku Lotniczego. Od września do końca grudnia 1924 r. przebywał na kursie unifikacyjnym w Centrum Wyszkolenia Piechoty. 7 stycznia 1927 r. objął dowodzenie parkiem lotniczy 3. Pułku Lotniczego. Rok później pożegnał się z Poznaniem. Zjawił się w Warszawie. Tu pod koniec stycznia rozpoczął pracę w Departamencie IV Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnie służył w Wojskowym Zakładzie Zaopatrzenia Aeronautyki. W 1930 r. skończył kurs oficerów sztabowych lotnictwa przy Wyższej Szkole Wojennej. Tak wykształcony został zastępcą dowódcy 1. Pułku Lotniczego. Pułk stacjonował w Warszawie. W lutym 1931 roku objął funkcję dowódcy 2. Pułku Lotniczego kwaterującego w cieniu Wawelu. Z grodem Kraka związał się na 9 lat. W ostatnim roku pokoju to jest 1939 r. ( marzec ) znalazł się w Dowództwie Lotnictwa. Powierzono mu stanowisko zastępcy do spraw dowodzenia. Zmarł w 1960 r. Został pochowany z dala od Polski. Spoczywa w Londynie.    
    
Konrad RYDOŁOWSKI
Gallery
Fotka