Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8173 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Marian
FiglakLista Krzystka Updated: 2012-04-25
Official Number
783005

Rank
polski: majst.mech. lotn.
brytyjski: W/O

Date of birth
1900-07-09

Date of death
1972-11-04

Cemetery
Grave
Kw. H, gr. 194; Rodzinny.
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
T. Krzystek "Personel PSP w Wielkiej Brytanii..."    
Zdj. grobu: Ksiądz Waldemar via Wiesław Grudniak.    
Zdjęcie legitymacyjne dzięki uprzejmości wnuczki Mariana Figlaka, Pani Iwony via W. Grudniak    
    
MARIAN FIGLAK - urodził się 9 lipca 1900 r. w Gnieźnie - w rodzinie Stanisława i Katarzyny Figlaków (W. Grudniak). Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1914 roku, rozpoczyna naukę w dwuletniej szkole techniczno-przemysłowej, którą ukończył w 1916 r. Do 1918 roku odbywa praktykę, mechanika maszynowego w Gnieźnie. 1 kwietnia 1911 r. (? - W.G.) zostaje wcielony do wojska niemieckiego. Po odbyciu kursu rekruckiego zostaje skierowany na front francuski we Flandrii. W chwili załamania się frontu dezerteruje z oddziału macierzystego i w pełnym uzbrojeniu przedostaje się do Gniezna. Nawiązuje ponownie kontakt z tajną organizacją ?Lech?, która gromadzi broń i amunicję oraz werbuje ochotników. Bierze czynny udział w ataku i rozbrojeniu 49 pułku piechoty niemieckiej oraz 13 pułku dragonów stacjonujących w Gnieźnie, a ponadto w oswobodzeniu miejscowości: Trzemeszna, Mogilna, Strzelna oraz Inowrocławia. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wstępuje 14.I.1919 r. ochotniczo do lotnictwa polskiego i zostaje wcielony do bazy lotniczej na Ławicy, zdobytej przez wielkopolskie oddziały powstańcze. Po ukończeniu wielu kursów specjalistycznych i po długoletniej pracy zawodowej w Jednostkach polskiego lotnictwa wojskowego zostaje awansowany dnia l.VII.1939 r. do stopnia werkmistrza (chorążego) i przeniesiony do Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa, na stanowisko kontrolera, technicznego. Na tym stanowisku pozostaje do września 1939 r. Dnia 18.IX.1839 r. przekracza na rozkaz KZL granicę polsko - rumuńską. Zostaje skierowany do obozu dla internowanych w Topolog.
25.XII.1939 r. w składzie zorganizowanej grupy lotniczej przedostaje się okrętem do Bejrutu, a następnie do Marsylii. 30.I.1940 roku władze francuskie w porozumieniu z władzami polskimi przenoszą go do fabryki samolotów w Malson Blanche w Algierii, na stanowisko kontrolera technicznego. Po upadku Francji przedostaje się 7.VIII.1940 r. do Anglii, gdzie rozpoczyna pracę na stanowisku oficera technicznego w eskadrze napraw, a od 23.III.1944 r. zostaje powołany na stanowisko d-cy eskadry remontowo-inspekcyjnej nr 16 w Nowton. Po powrocie do Polski 23.III.1946 r. zostaje zdemobilizowany i przeniesiony do rezerwy. 1 września 1946 r. rozpoczyna pracę zarobkową w Spółdzielni Pracy ?Rolmet?, na stanowisku kierownika nadzoru technicznego, gdzie w czasie swojej długoletniej pracy spełnia również przez 10 lat funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecnie jest na emeryturze. Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, dwukrotnie brązowy Krzyż Zasługi (w tym jeden z mieczami) i medale pamiątkowe. Jest aktywnym członkiem Klubu Seniorów Lotnictwa APRL i ZBoWID. (H.W.) ? (SKRZYDLATA POLSKA 51-52/1969)
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka