Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8478 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Józef
ZawidzkiLista Krzystka Updated: 2012-06-05
Official Number
P-1702

Rank
polski: kpt. kapelan
brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1902-04-16

Date of death
1979-09-08

Cemetery
mapa
Cambridge City Cemetery
Wsp. 52.212465, 0.166563

Grave
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja : ks. dr Stanisław Tylus, www.deceasedonline.com     
Zdjęcie księdza: Ad jubileum argenteum sacerdotii 1938 - 11 czerwca - 1963, Ołtarzew 1963: portretowe ze s. 50    
Zdjęcie grobu: Ania Norman    
    
Ur. się 16 kwietnia 1902 r. w Świecy, w parafii Odolanów, w archidiecezji poznańskiej, jako syn Jana i Magdaleny z d. Kasprzak. W latach 1919-1926 pobierał nauki gimnazjalne w Wadowicach. Dnia 21 września 1923 r. otrzymał sutannę Stowarzyszenia, a 7 października 1925 r. złożył pierwszą profesję w Wadowicach na ręce ks. Wojciecha Turowskiego. Wieczną profesję złożył trzy lata później, 7 października 1928 r., w Sucharach na ręce ks. Stanisława Słaboszewskiego. Studia filozoficzne odbył w Wadowicach, teologiczne zaś w Rzymie na Gregorianum, gdzie w 1930 r. uzyskał doktorat z zakresu teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 lipca 1929 r. w Rzymie, z rąk arcybiskupa Ignacego Dub-Dubowskiego, doradcy papieskiego do spraw wschodnich. Był dyrektorem archidiecezjalnej drukarni w Warszawie oraz redaktorem tygodnika "Przeglądu Katolickiego" (1931-1938), redaktorem tygodnika dla duchowieństwa "Głos Katolicki" i miesięcznika "Rodzina Polska" (1934-1938) oraz tygodnika "Posiew". Dnia 28 maja 1934 r. decyzją Rady Generalnej objął stanowisko radcy regionalnego (pełnił je przez dwie kadencje). Został też wybrany rektorem placówki w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 71. W 1938 r. przeszedł do pracy w diecezji katowickiej, gdzie redagował od lata 1939 r. tygodnik "Gość Niedzielny" i był osobistym sekretarzem biskupa S. Adamskiego.    
    
W czasie wojny przebywał najpierw na Węgrzech, gdzie był duszpasterzem internowanych polskich żołnierzy i uchodźców, dowożąc również zaopatrzenie z Budapesztu, z Węgierskiego Czerwonego Krzyża. Największym obozem był Hogyesz na południu Węgier, gdzie było ok. 3 tys. Polaków. Następnie w styczniu 1940 r. przedostał się do Francji, gdzie ks. F. Cegiełka zatrudnił go w polskim gimnazjum i liceum im. Cypriana Norwida w Paryżu. Uczył tam religii, etyki, dogmatyki i propedeutyki filozofii. W czerwcu 1940 r. opuścił Paryż i został kapelanem wojskowym polskiej 4 Dywizji Piechoty. Po upadku Francji udał się na południe od Loary, stąd wraz z żołnierzami swojej dywizji dostał się do La Rochelle, a następnie angielską węglówką, pod obstrzałem niemieckich myśliwców, popłynął do Anglii, lądując w Plymouth, skąd pociągiem przybył do Glasgow.    
    
Od lipca 1940 r. do grudnia 1941 r. był kapelanem 4 Brygady Kadrowej (Spadochronowej) w Szkocji, skąd prosił biskupa J. Gawlinę o przeniesienie do lotnictwa. Po odbyciu stażu w kilku bazach lotniczych, został przydzielony do 307 Dywizjonu Nocnych Myśliwców (Lwowskich Puchaczy). Tuż przed zakończeniem wojny był kapelanem na lotnisku RAF w Newton pod Nottingham w randze kapitana, gdzie była polska Szkoła Pilotażu. Założył tam lotnicze gimnazjum i liceum. Po demobilizacji (1948) pracował jako asystent w katedrze św. Barnaby w Nottingham, a od 18 grudnia 1948 r. jako wikariusz w tejże katedrze. Był tam założycielem i duszpasterzem polskiej parafii do marca 1952 r. działającej przy katedrze (opuścił Nottingham 3 stycznia 1952 r., jego następca objął tę funkcję 23 lutego). W Nottingham założył KSMP, chór kościelny, zespół teatralny, Stowarzyszenie Lotników i bibliotekę; od 1950 r. odbywała się już regularna nauka religii dla dzieci polskich. Od 1952 r. był duszpasterzem w Cambridge, następnie wieloletnim proboszczem, a zarazem dziekanem dekanatu Cambridge. Opieką duszpasterską obejmował też ośrodek inwalidów w Cavendish. W Anglii pozostał do końca życia jako członek regii francuskiej. Zmarł na atak serca przed południem 8 września 1979 r. w Cambridge. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 września. Z ramienia zarządu regii wziął w nich udział ks. radca Czesław Wędzioch i pallotyńscy duszpasterze pracujący w Anglii i Szkocji. Został pochowany w Cambridge, na cmentarzu przy New Market Road. Za wybitne i długoletnie zasługi w pracy społecznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.    
    
Źródło: www.pallotyni.pl/Liber.mortuorum/zmarli_index.php, Leksykon polskich pallotynów (1915-2012), ks. Stanisław Tylus SAC