Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8384 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Stanisław Oktawian
LeszczyńskiLista Krzystka Updated: 2012-07-19
Official Number
P-1407

Rank
polski: mjr pil./300 DB/
brytyjski: F/Lt

Date of birth
1899-12-30

Date of death
1976-12-18

Cemetery
Grave
Sq. CB, gr. 39
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: Krzysztof Michalski     
Zdjęcia: Jan Koźmiński via Krzysztof Michalski     
    
    
Stanisław Oktawian Leszczyński urodził się 30 grudnia 1899 r. we Lwowie. W 1917 r. został powołany do armii austriackiej i wziął udział w działaniach wojennych na froncie włoskim. W listopadzie 1918 r. wstąpił w szeregi Obrońców Lwowa i wziął czynny udział w walkach o Lwów i Kresy Wschodnie w obsadzie pociągu pancernego Śmiały. Po ukończonej wojnie w 1920 r. został zwolniony do cywila na studia akademickie. Studiował na Akademii Handlowej w Krakowie. Oficer rezerwy 20 Pułku Piechoty. Po krótkim okresie cywilnej pracy zdecydował się na powrót do wojska. 15 września 1925 r. został powołany do służby czynnej w 6 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. 12 kwietnia 1926 r. jako nadetatowy oficer został skierowany na siedmiomiesięczny aplikacyjny kurs pilotażu w 11 Pułku Myśliwskim w Lidzie. W listopadzie 1926 r. ukończył pomyślnie kurs pilotażu i otrzymał tytuł i odznakę pilota nr 919. W lipcu 1928 r. został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów lotnictwa z przydziałem do 11 Pułku Myśliwskiego. Po rozwiązaniu 11 Pułku Myśliwskiego pozostał w Lidzie w nowopowstałym 5 Pułku Lotniczym. W 1930 r. służył w 54 Eskadrze Liniowej i w zastępstwie dowodził eskadrą. Był oficerem Pułkowej Szkoły Obsługi Samolotów i dowódcą I plutonu w 53 Eskadrze Towarzyszącej. W styczniu 1934 r. przeniesiony z garnizonu Lida do garnizonu Porubanek k. Wilna. W latach trzydziestych zawał związek małżeński z Ireną Roubo. 1 stycznia 1935 r. został mianowany kapitanem (33 lokata). Stanisław Leszczyński cieszył się opinią wysportowanego oficera. Dobrze grał w piłkę nożna i za swoje celne strzały do bramki uzyskał przydomek Lufa. Zamiłowanie do sportu umożliwiło mu ukończenie dwuletniego kursu w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego. W 1937 r. został przeniesiony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Dowódca I Dywizjonu Liniowego. W 1939 r. został organizatorem i dowódcą 220 Dywizjonu Bombowego. We wrześniu 1939 r. był dowódca XX Dywizjonu Bombowego w bazie Małaszewicze. 18 września 1939 r. na rozkaz Naczelnego Wodza przekroczył granicę Rumuńską i przez Jugosławie dostał się do Grecji skąd drogą morską dotarł do Francji. We Francji pełnił służbę oficera łącznikowego przy Angielskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Po upadku Francji został ewakuowany do Anglii. Po przeszkoleniu w 18 OTU 14 września 1940 r. otrzymał przydział do 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej" stacjonującego na lotnisku Swinderby. W 300 dywizjonie był dowódcą eskadry. Wziął udział w lotach bojowych na kontynent min.: Rotterdam, Brema, Brest, Hamburg. W 1944 r. latał w 1586 Eskadrze. W 1947 r. zdemobilizowany w stopniu majora pilota. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, zamieszkał w Londynie w dzielnicy Twickenham, 17 Cole Park Road. Obywatelstwa brytyjskiego nie przyjął. Żona Stanisława Leszczyńskiego przez Litwę przedostała się do Szwecji skąd w 1942 r. została przerzucona drogą lotniczą do Szkocji gdzie połączyła się mężem. Życie na emigracji Leszczyńscy poświęcili na zapewnieniu opieki nad niepełnosprawną córką. Stanisław Leszczyński zmarł 18 grudnia 1976 r. w Londynie. Odznaczony był dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Polową Odznaką Pilota, Rumuńską Odznaką Pilota oraz medalami polskimi i brytyjskimi.     
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
Źródła:    
1.Rocznik Oficerski 1923 i 1924    
2.Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 9/1925, 13, 50/1926, 11/1928, 2/1934, 9/1935.    
3.Polskie groby na cmentarzach Londynu - Karolina Grodziska    
4.5 Pułk Lotniczy /maszynopis/ - Jerzy Pawlak    
5.Operations Record Book No 300 Squdaron    
6.Skrzydła nr 114 = maj 1977. "Stanisław Oktawian Leszczyński" -T. Lewkowicz str.25    
7.Informacje uzyskane od p. Ireny Leszczyńskiej