Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8341 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Józef Sergiusz
OstrowskiLista Krzystka Updated: 2012-07-22
Official Number
P-0782

Rank
polski: ppłk pil./304 DB/
brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1905-09-09

Date of death
1982-09-16

Cemetery
mapa
Londyn, Swains Lane - Highgate Cemetery
Wsp. 51.56684, -0.146216

Grave
Sq 108, gr. 51 368
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: Krzysztof Michalski    
Zdjęcie grobu: Jan Koźmiński    
    
Józef Sergiusz Ostrowski urodził się 9 września 1905 r. w Brzeźnie k. Konina. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Szkoły Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. W 1928 r. ukończył Szkołę Oficerską z czwartą lokatą i został mianowany podporucznikiem obserwatorem. Otrzymał odznakę obserwatora nr 494. Po promocji otrzymał przydział do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1930 r. pomyślnie ukończył kurs pilotażu i uzyskał tytuł i odznakę pilota nr 1322. W 1931 r. ukończył dwumiesięczny kurs strzelania i bombardowania w Grudziądzu. Przeniesiony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, gdzie min. był dowódcą Eskadry Treningowej. We 1939 r. był w Bazie Lotniczej nr 2. Przekroczył granicę rumuńska i został internowany w obozie Camplung, skąd przedostał się do Francji. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W kwietniu 1941r. został przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego, w którym wykonał turę lotów bojowych. W maju 1942 r. odszedł z dywizjonu i został przydzielony do Sztabu Polskich Sił Powietrznych. Oficer łącznikowy w Departamencie Alianckich Sił Powietrznych. W lipcu 1944 r. był dowódcą samolotu wiozącego premiera Stanisława Mikołajczyka na rozmowy do Moskwy. Zdemobilizowany w stopniu podpułkownika pilota. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu Lotników Polskich. Przez kilka lat był Sekretarzem Funduszu Społecznego Rodziny Lotniczej. Zmarł 16 września 1982 w Londynie, spopielony w Putney Vale Crematorium. Prochy zostały złożone na cmentarzu Highgate we wspólnym grobie z por. pil. Stefanem Podhajcerem.    
Ppłk pil. Józef Sergiusz Ostrowski był odznaczony min. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari nr 9186, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Walecznych, Orderem Brytyjskiego Imperium (OBE) oraz pamiątkowymi medalami polskimi i brytyjskimi.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
Źródła:    
1. Rocznik Oficerski 1932    
2. Dziennik Personalny MSWojsk.:13/1928, 12/1930, 3/1931    
3. Polskie Groby na Cmentarzach Londynu- Karolina Grodziska    
4. Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii - Tadeusz Krzystek