Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Władysław
MadejskiLista Krzystka Updated: 2012-09-03
Official Number
P-1241

Rank
polski: ppłk obs./305 DB/
brytyjski: W/Cdr

Date of birth
1899-05-24

Date of death
1965-11-12

Cemetery
mapa
Kraków, Prandoty - Cmentarz Wojskowy
Wsp. 50.078047, 19.954669

Grave
Kwatera 4 WOJ, rząd płn, miejsce 25
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek     
pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Madejski     
www.wikiwand.com/pl/Władysław_Madejski    
Zdjęcie: Piotr Górka.    
    
Władysław Madejski urodził się 24 maja 1899 r. w Książu Wielkim. To w nim uczył się w miejscowej szkole powszechnej. Gdy wybuchła I wojna światowa rozpoczął swoją przygodę wojskiem. Jako ochotnik służył w pułku Piechoty Legionowej. Będąc w Polskiej Organizacji Wojskowej był komendantem tej w rodzinnym mieście. Kontynuował dalszą swoją naukę w Seminarium Nauczycielskim. W listopadzie 1918 r. brał udział w walkach na froncie jako dowódca plutonu. Miał za sobą ukończoną szkołę podoficerską ( Szkoła Podoficerów Polskiej Organizacji Wojskowej ). We wrześniu 1920 r. awansował na swój pierwszy stopień oficerski i powierzono dowodzenie kompanią. Od marca do sierpnia 1921 r. służył w 22. Pułku Piechoty aby odjeść z niego do Szkoły Podchorążych. Po jej ukończeniu już jako dowódca dowodził kompanią w 25. Pułku Piechoty.    
    
Od listopada 1924 do września 1925 r. uczył się w Bydgoszczy w Szkole Pilotów. Z niej otrzymał swój pierwszy lotniczy przydział. Trafił do 4. Pułku Lotniczego do Torunia. Służył w grodzie Kopernika do końca 1929 r. W styczniu 1930 r. po awansie na stopień kapitana przeszedł do pracy w Warszawie. Tu w stolicy podjął pracę jako referent w Departamencie Aeronautyki. Przez dwa lata ( listopad 1933 ? listopad 1935 r. ) dowodził 61. eskadrą liniową 6. Pułku Lotniczego. Po ?zsyłce? do Lwowa wrócił do Departamentu Lotnictwa. Awansował. Objął stanowisko szefa wydziału wyszkolenia. Od września 1938 do sierpnia 1939 r. studiował w Wyższej szkole Lotniczej. Po ich ukończeniu już będąc majorem wrócił na stanowisko szefa wydziału wyszkolenia Dowództwa Lotnictwa.    
    
We wrześniu 1939 r. nie bronił nieba nad Polską. Po przegranej przez Rumunię udał się do Francji. Tam również nie walczył. Dowodził kompanią wyszkolenia technicznego w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. Od czerwca 1940 r. przebywał w Wielkiej Brytanii. Na Wyspie Ostatniej Nadziei był zastępcą dowódcy 309 Dywizjonu Myśliwsko ? Rozpoznawczego ?Ziemi Czerwińskiej? Od czerwca 1941 r. był szefem oddziału personalnego Inspektoratu Lotnictwa a od maja 1942 do września 1943 r. szefem Sztabu Inspektoratu Lotnictwa. We wrześniu 1943 r. Władysław Madejski został komendantem Centrum Wyszkolenia Lotnictwa. Odszedł z tego stanowiska w marcu 1944 r.     
    
Latał bojowo jako dowódca załogi w 305 Dywizjonie Bombowym ?Ziemi Wielkopolskiej? imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od połowy października 1944 r. do końca działań II wojny światowej dowodził polskimi lotnikami wchodzącymi w skład 2 Tactical Air Force. Po zakończeniu wojny w rocznicę pamiętnego września został przeniesiony do Dowództwa Lotnictwa. Wrócił do nowej wyzwolonej Polski. Ta nie zapomniała o nim. Zdawała się nie pamiętać o jego przeszłości na Zachodzie. Został zmobilizowany. W czerwcu przyjął obowiązki komendanta nad Wojskową Szkołą Pilotów, która w marcu 1947 r. zmieniła nazwę Oficerską Szkołę Lotniczą. Komendantem był do listopada 1947 r. Pod koniec 1950 r. został przeniesiony do rezerwy. Pracował po za wojskiem. Zmarł w 12 listopada 1965 r. w Krakowie. Tam został pochowany.     
    
Konrad RYDOŁOWSKI
Gallery
Fotka