Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Leszek Mieczysław
DulębaLista Krzystka Updated: 2012-09-23
Official Number
P-1267

Rank
polski: por.of.techn.
brytyjski: P/O

Date of birth
1907-05-19

Date of death
1987-02-17

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
kw. 266/ 4/ 15
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
sowa.website.pl/powazki/Pochowani/spiszm.html     
pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Dulęba     
Zdj. grobu: W. Grudniak    
    
    
Leszek Dulęba urodził się 19 maja 1907 r. we Lwowie. Trzy lata później zmarł jego ojciec. Osamotniona matka w 1914 r. przeprowadziła się do Warszawy. Tu w syrenim grodzie Leszek uczył się w gimnazjum im. Stefana Batorego. Po zakończeniu nauki otrzymał świadectwo dojrzałości. Udzielał się w harcerstwie. Mając maturę kontynuował naukę na Politechnice Warszawskiej. Był studentem Wydziału Mechanicznego.    
W czasie swych studiów związał się z kolegami działającymi w Sekcji Lotniczej Stu-dentów Politechniki Warszawskiej. Razem z nimi współpracował przy konstruowaniu i budowie między innymi takich samolotów jak: JD - 2, RW - 1, RWD - 1, RWD - 2, RWD - 3 i RWD - 4. Będąc studentem podjął pracę zawodową w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa. Studia ukończył w 1931 r. uzyskując dyplom inżyniera.    
Nie zapomniał czym jest służba wojskowa. Odbył ją w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Od 1932 r. rozpoczął pracę jako konstruktor w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych na warszawskim Okęciu. Z tym miejscem związał się do wybuchu wojny. Pracę zawodową godził z pracą na politechnice Warszawskiej. Tu w jej murach był starszym asystentem na Katedrze Budowy Samolotów i Mechaniki Lotu.     
To on w czasie pracy dla Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych miał swój udział w pracach przy powstaniu rodziny samolotów RWD. To jest:     
RWD - 5, RWD - 8, RWD - 9, RWD - 10, RWD - 11, RWD - 13, RWD 14 znanego jako "Czapla", RWD - 15, RWD 16, RWD - 17, RWD - 17W, RWD 18, RWD - 19, RWD - 20, RWD - 21, RWD - 22-i RWD - 25.     
Rodzina RWD miała zastosowanie w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Nie przyniosła wstydu swoim konstruktorom. Między nimi znajdował się Leszek Dulęba. Ale uwaga litera "D" w nazwie nie była inicjałem jego nazwiska. Użyczył jej inżynier Drzewiecki. Co nie oznacza, że Dulęba ze swoją pracą ( obliczeniami ) był mniej ważny. Znajdował czas na pracę w Związku Polskich Inżynierów Lotniczych i. I zdobywanie wiedzy niezbędnej pilotowi szybowcowemu.     
Wojna. Razem z personelem wytwórni RWD zostaje ewakuowany do Rumunii. Z niej wędruje dalej. Gdzie trafia do Francji. Zostaje przydzielony do francuskiej wytwórni samolotów ( Dewoitine ) w Tuluzie. Następnie zostaje przydzielony do naszego lotnictwa wojskowego. W obliczu klęski sojuszniczej Francji w 1941 r. trafia do Wielkiej Brytanii. Z Wyspy Ostatniej Nadziei na mocy porozumień polsko - angielsko - tureckich udaje się do Turcji. Pracuje tu nad Bosforem w Ankarze od 1941 do 1946 r.    
Nie ogranicza się do pracy w kreślarni. Jest wykładowcą na Politechnice w Stambule. Po wojnie wraca do nowej Polski. W 1947 r. rozpoczyna pracę w Biurze Konstrukcyjnym PZL. Zostaje kierownikiem Działu Płatowcowego. Tu moja uwaga pierwotna nazwa jego Biura Konstrukcyjnego to Centralne Studium Samolotów. Za jego kierownictwa został opracowany: CSS - 11 i CSS - 12. Opracowano dokumentację seryjną dwóch innych samolotów CSS - 13 i LWD "Junak 2?"    
W latach 1955 - 1957 pracował w Biurze Konstrukcyjnym Instytutu Lotnictwa nad opracowaniem konstrukcyjnym samolotu pasażerskiego MD - 12. Rok później zostaje przeniesiony do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego - Okęcie. Po odejściu z pracy w przemyśle lotniczym ( kwiecień 1961 r. ) przez dwa lata jest doradcą naukowo - technicznym w Biurze Konstrukcyjnym WSK    
Niezaniedbując pracy zawodowej jako konstruktor zajmuje się pracę dydaktyczną. Przez lat dziesięć ( 1947 - 1957 ) jest wykładowcą Budowy Samolotów w Szkole Inżynierskiej im. Wawelberga i Rottwanda w Warszawie. Z chwilą tej połączenia z Politechniką Warszawską prowadzi wykłady na tej wykłady. W 1955 r. otrzymuje tytuł naukowy docenta,. Rok później otrzymuje nowy tytuł profesora nadzwyczajnego.    
W 1960 r. zostaje Dziekanem Wydziału Lotniczego, a następnie prodziekanem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Pełni tę funkcję od 1962 do 1969. W 1970 r. kieruje Zakładem Technologii tegoż wydziału. Po powstaniu w 1972 r. Instytutu Techniki Lotniczej i Hydroaerodynamiki zostaje na dwa lata jego dyrektorem. Z chwilą odejścia profesora Franciszka Misztala na emeryturę obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Samolotów i Śmigłowców. Od 1976 r. jest wiceprzewodniczącym Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu PRL. Przewodniczy Radzie Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. Należy do Aeroklubu Warszawskiego. W 1977 r. przechodzi na emeryturę. Nadal współpracuje z Zakładem Samolotów i Śmigłowców Politechniki Warszawskiej. Umiera 17 lutego 1987 r.     
    
Konrad RYDOŁOWSKI     
    
Gallery
Fotka
 
 
Comments
  • 2019-10-08 Małecki Wojciech
    Nie Leszek Antoni Dulęba jak obok miejsca na zdjęcie tylko Leszek Mieczysław.    
    Wg.wyszukiwarki cmentarze.um.warszawa.pl lokalizacja grobu sek.266 rz.4 miejsce 15
  • 2022-07-01 Wieslaw Grudniak
    Dulęba Leszek Mieczysław Antoni (trzech imion) urodził się w m. Lwów w rodzinie Aleksandra i Stanisławy Dulębów.