Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Władysław
FiszdonLista Krzystka Updated: 2012-10-12
Official Number
P-1860

Rank
polski: por.of.techn.
brytyjski: F/Lt

Date of birth
1912-06-12

Date of death
2004-10-25

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
Kwatera 101; Rzad 6; Miejsce 23
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Fiszdon     
    
Fiszdon Władysław urodził się w m. Kozin, woj. wołyńskie...     
    
Władysław Fiszdon urodził się 12 czerwca 1912 r. na Wołyniu. Studiował we Francji. Na cztery lata przed wybuchem II wojny światowej uzyskał dyplom inżyniera ( Ing. Civil de l'Aeronautique ). W latach 1936- 1939 pracował w Lubelskiej Wytwórni Samolotów. Miał swój udział w pracach przy samolotach LWS - 30 Żubr i LWS - 3 Mewa. W pamiętnym wrześniu 1939 r. został ewakuowany do Francji. Tu pracował przy myśliwcu Dewoitine D - 520. Po klęsce naszego francuskiego sojusznika w czerwcu    
1940 r. znalazł się w Wielkiej Brytanii. Tu na Wyspie Ostatniej Nadziei był instruktorem wojskowych mechaników lotniczych. Od grudnia 1941r. do lutego 1946 r. pracował w Royal Aircraft Establishment.    
    
Nie zdecydował się na emigrację. Wrócił do nowej Polski. Od maja 1946 r. był dyrektorem Instytutu Technicznego Lotnictwa. Od grudnia 1948 r. do lipca 1961 był zastępcą dyrektora do spraw naukowych Głównego Instytutu Lotnictwa i Instytutu Lotnictwa. W okresie od maja 1957 do listopada 1960 r. przebywał poza krajem. W 1948 r. opracował projekt samolotu myśliwskiego ITL M 48 i aerofotogrametrycznego ITL Aerofoto 48. Zajmował się także pracami nad bezzałogowym samolotem rozpoznawczym. Był autorem rozbudowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Przez dwanaście lat ( 1961- 1973 ) był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Od 1974 do 1978 r był konsultant naukowy wspomnianego Instytutu. Od marca 1947 r. był zastępcą profesora mechaniki lotu na Politechnice Warszawskiej.    
    
Od 1962 r. kierownik Zakładu Mechaniki Cieczy i Gazów Instytutu Pod­stawowych Problemów Techniki PAN. Od kwietnia 1970 r. profesor na Uniwersytecie Warszawskim i dyrektor Instytutu Mechaniki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Wykładowca na uczelniach w St. Zjed­noczonych i w Niemczech. Profesor Fiszdon był autorem podręczników "Mechanika lotu" i "Wstęp do Aerosprężystości". Zmarł w stolicy 25 października 2004 r. Pochowany na warszawskim cmentarzu na Powązkach.     
    
Konrad Rydołowski
Gallery
Fotka Fotka