Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8499 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Paweł Jan
MoskwaLista Krzystka Updated: 2013-03-18
Official Number
P-1425

Rank
polski: kpt.pil./300 DB/
brytyjski: F/Lt

Date of birth
1909-12-05

Date of death
1987-03-02

Cemetery
Grave
St. Jude's Plot, row 23, gr.16
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: K.Grodziska, "Polskie groby..", tom 1.    
Zdj. Marek Mrożek    
    
Paweł Jan Moskwa urodził się 5 grudnia 1909 r. w Zurychu. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Warszawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie na Politechnice Warszawskiej studiował architekturę. Jesienią 1929 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Trzymiesięczny okres rekrucki odbył w kompanii CKM w Zambrowie. W 1932 r. ukończył szkołę w stopniu kaprala podchorążego i otrzymał tytuł i odznakę obserwatora nr 905. Awansowany na stopień podporucznika był oficerem rezerwy 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. wziął udział w Wojnie Obronnej 1939 r. w składzie Eskadry Sztabowej dowodzonej przez kpt. pil. Henryka Wirszyłło. We wrześniu 1939 r. wykonywał loty rozpoznawcze i loty z rozkazami. 8 września 1939 r. na RWD-14 dostarczył rozkazy Naczelnego Wodza dla dowództwa otoczonej Warszawy. 17 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu otrzymał przydział bojowy do 300 Dywizjonu Bombowego. Po wykonaniu pełnej tury lotów bojowych odszedł na kurs pilotażu w Newton. Po ukończonym kursie pełnił służbę pilota w szkole dla nawigatorów. Zdemobilizowany w stopniu kapitana pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Londynie i podjął pracę architekta w Greater London Council gdzie uzyskał kierownicze stanowisko. W Anglii zawarł związek małżeński z Edną M. Haworth. W latach powojennych został mianowany majorem. Paweł Moskwa był także pisarzem, poetą i rysownikiem. Pierwsze jego utwory były drukowane w warszawskiej prasie, a podczas wojny były publikowane w emigracyjnych wydawnictwach. W 1943 r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. "Powrót", a w 1947 r. zbiór wierszy pt. tytułem " Air Mail". Na emigracji był członkiem Związku Pisarzy Polskich. Pisał także bajki dla dzieci pod pseudonimem "Marek", które były drukowane w piśmie "Dziatwa". Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Przez 4 lata był redaktorem naczelnym "Skrzydeł", a przez 8 lat był członkiem komitetu redakcyjnego. Był inicjatorem i redaktorem wydania " Antologii Poezji i Prozy Lotniczej". Zmarł 2 marca 1987 r. w Londynie. Mjr obs. pil. Paweł Moskwa by odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Virtuti Milatari nr 9696, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, trzykrotnie Medalem Lotniczym oraz medalami brytyjskimi i francuskimi.    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
Żródła:    
1. Paweł Moskwa: Dęblin-Orle Gniazdo -Skrzydła ,grudzień 1977    
2. Stanisław Mioduchowski: Pożegnanie Pawła Moskwy- Skrzydła, wrzesień 1987    
3. Dziennik Personalny MSW nr 5/1932