Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8471 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Tytus Bolesław
KarpińskiLista Krzystka Updated: 2013-04-14
Official Number
P-0816

Rank
polski: płk pilot
brytyjski: G/C

Date of birth
1894-01-04

Date of death
1982-06-04

Cemetery
Grave
3A.C. HH
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: Krzysztof Michalski     
Zdjęcia: Jan Koźmiński via Krzysztof Michalski     
    
Tytus Bolesław Karpiński urodził się 4 stycznia 1894 r. w Łowiczu. Po ukończeniu gimnazjum w Łowiczu studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W sierpniu 1914 r. został powołany do rosyjskiej kalwarii i wziął udział w walkach pod Warszawą. Następnie został skierowany do Szkoły Podchorążych Artylerii w Odessie, po ukończeniu której odszedł na front wołyński. W 1916 r. został przeniesiony do 7 Oddziału Lotniczego jako oficer do współpracy z artylerią. W późniejszym okresie został oficerem technicznym eskadry. W 1917 r. wstąpił do III Korpusu Armii Polskiej na Wschodzie, gdzie służył jako starszy oficer baterii. W czerwcu 1918 r. po rozbrojeniu korpusu przez wojska austriackie przedostał się do Warszawy i rozpoczął studia na wydziale elektrotechnicznym Politechniki Warszawskiej. W listopadzie 1918 r. stopniu porucznika uczestniczył w rozbrajaniu Niemców i przejęciu lotniska mokotowskiego. Po odzyskaniu niepodległości został dowódcą kompanii lotniczej w Warszawie. Po wypadku lotniczym, w którym został ciężko ranny odszedł do szpitala. Po wyleczeniu został zastępcą kierownika Centralnej Składnicy Lotniczej. W styczniu 1919 r. uczestniczył w utworzeniu 11 Eskadrze Wywiadowczej, z którą odszedł na front litewsko-białoruski. Latał bojowo z sierż. pil. Karolem Bielem i kpt. pil. Wacławem Iwaszkiewiczem. W styczniu 1920 r. po dyslokacji eskadry do Torunia został dowódcą 11 Eskadry Wywiadowczej i dostał awans na kapitana . W 1922 r. w stopniu majora został oficerem technicznym 1 Pułku Lotniczego. W 1922 r. otrzymał włoską odznakę obserwatora. W 1924 r. został oddelegowany na kurs " Service des Fabrication" w Paryżu, w ramach kursu odbył praktykę u Citroëna. W kwietniu 1925 r. został mianowany komendantem Parku Lotniczego 1 Pułku Lotniczego. W grudniu 1925 r. ukończył kurs pilotażu w 1 Pułku Lotniczym i otrzymał tytuł i odznakę pilota nr 812. Od 1926 r. był szefem wydziału technicznego w Departamencie Lotnictwa. 3 maja 1926 r. został mianowany podpułkownikiem /2 lokata/. 31 października 1928 r. został skierowany na studia do Wyższej Szkoły Technicznej "Ecole Superieure d?Aeronutiqe" w Paryżu, gdzie po dwóch latach uzyskał tytuł inżyniera, po czym odbył pięciomiesięczny staż we francuskim Ministerstwie Lotnictwa. W styczniu 1931 r. objął funkcję drugiego zastępcy szefa Departamentu Aeronautyki. Uczestniczył w organizacji i szkoleniu kadry technicznej lotnictwa. Był inicjatorem powstania komisji wypadków lotniczych, komisji gospodarki materiałowej oraz dywizjonu doświadczalnego. 1 stycznia 1933 r. został mianowany pułkownikiem /1 lokata/. W marcu 1933 r. otrzymał francuską odznakę pilota. W kwietniu 1933 r. został mianowany pierwszym zastępcą szefa Departamentu Aeronautyki. W 1939 r. w obliczu zbliżającej się wojny zorganizował ruchome parki naprawy sprzętu lotniczego. W wrześniu 1939 r. przekroczył granicę rumuńską i przedostał się do Francji, a w 1940 r. do Anglii. W Blackpool został przewodniczącym komisji selekcyjnej personelu technicznego. W RAF-ie otrzymał stopień Wing Commandera. W 1941 r. został oficerem łącznikowym przy RAF Maintenance Command. W 1942 r. przydzielony do Air Ministry jako oficer łącznikowy polskiej grupy planowania i zaopatrzenia. Zorganizował polską sekcję techniczno-zaopatrzeniową. Awansowany na stopień Grup Captaina i Air Commodora. W 1947 r. zwolniony z wojska. Po dwuletnim pobycie w Lotniczym Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał wraz z żoną Ireną w Londynie w dzielnicy Hampstead. Obywatelstwa brytyjskiego nie przyjął. W 1949 r. wraz z gen. L. Rayskim i ppłk. T. Lewkowiczem przystąpił do polskiej spółki " Fleet Laundry Hampstead Ltd " mieszczącej się przy 144 Fleet Road. W lipcu 1969 r. przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do dzielnicy Ealing. Płk obs. pil. inż. Tytus Karpiński zmarł 4 czerwca 1982 r. w Londynie, pochowany został na South Ealing Cemetery. Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Polową Odznaką Obserwatora, Krzyżem Komandorskim Korony Rumunii oraz pamiątkowymi medalami polskimi i zagranicznymi.    
    
Opracowanie : Krzysztof Michalski    
Źródła:    
1."Skrzydła" nr 127/613 z 1982r.-artykuł gen. obs. Stefana Sznuka i mjr. pil. Stanisława Mioduchowskiego.    
2."Geneza i początki organizacji lotnictwa polskiego"- Teresa Garbacz    
3. Dzienniki Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych    
4."Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa"- praca zbiorowa pod redakcją mjr. dypl. pil. Mariana Romeyki str.179-180    
5.Informacje uzyskane od płk Tadeusza Lewkowicza    
 
Comments
  • 2015-09-04 Grudniak Wiesław
    Urodził się w rodzinie Wawrzyńca i Elżbiety /z Białków/.