Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8433 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Tadeusz Jerzy
KrzystekLista Krzystka Updated: 2013-04-23
Official Number
704615

Rank
polski: plut.instr.przyrz.precyz./302 DM/
brytyjski: Cpl

Date of birth
1919-04-10

Date of death
2013-02-18

Cemetery
mapa
Newark-Upon-Trent Cemetery
Wsp. 53.068516, -0.798425

Grave
Sekcja SLP PGS 309
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne" T.J. i Anna Krzystek    
Zdjęcie grobu: Sean Williams    
Zdj. portret.: listakrzystka.pl/?p=145120     
    
Tadeusz Jerzy Krzystek urodził się 10 kwietnia 1919 r. na Zaolziu, w Niemieckiej Lutyni obecnie nazwanej Dolną, koło Bogumina, powiat Frysztat. Szkołę podstawową ukończył w Wodzisławiu Śląskim. Do gimnazjum uczęszczał w Rybniku. W kwietniu 1939 roku zostaje powołany do 2 Batalionu Szkolnego Lotnictwa w Świeciu nad Wisłą, gdzie zastała go wojna. Przy końcu września 1939 roku na wschodnich terenach Polski, dostaje się do niewoli sowieckiej w miejscowości Boża Wola w okolicach Kowla. Po dwóch latach niewoli w 1941 roku zostaje zwolniony z obozu    
jenieckiego w Starobielsku skąd wraz z formacją lotniczą,- (Eskadrą Łącznikową do dyspozycji gen. W. Andersa) - opuszcza Rosję Sowiecką z Krasnowodzka do Pahlewi (Persja).
    
Do Wielkiej Brytanii przybywa z Eskadrą, drogą morską w listopadzie 1942 roku ? z postojami w Palestynie, Mombasie    
(Kenia), Durbanie i Johanesburgh (Południowa Afryka oraz Pernambuko (Brazylia), -. W Blackpool, w Polskim Lotniczym Punkcie Zbornym zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, a po przeszkoleniu technicznym personelu naziemnego otrzymuje przydział do 302 Dywizjonu Myśliwskiego, a następnie już jako instruktor, do Polskiej Szkoły Technicznej, w specjalności przyrządów pokładowych.
    
Po wojnie studiuje w British Horological Institute oraz cztery lata na Politechnice w Croydon. W latach 1947 ? 1975 pracuje, jako inżynier w różnych firmach angielskich. Od 1945 roku jest członkiem ?Samopomocy Lotniczej?, która później jest zarejestrowana pod nazwą ?Stowarzyszenie Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii?. Od 1964 roku pełni funkcję Skarbnika Honorowego SLP przez 10 lat, a od 1975 roku przez 24 lata jest Generalnym Sekretarzem    
Stowarzyszenia aż do rozwiązania w roku 1999. Następnie zostaje powołany na stanowisko kierownika biura i skarbnika Fundacji SLP i funkcję tę pełni przez następne 5 lat, do chwili przejścia na emeryturę w roku 2004 w wieku 85 lat.
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka