Search the resting place of Polish airmen

The database contains 7327 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Roman
AllingerUpdated: 2014-02-02
Rank
Pchor. lotn./XIV Promocji 1939/

Date of birth
1920-08-07

Date of death
2012-04-04

Cemetery
Grave
Rodzinny; IV/1/10
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Własne Izabela Półtorzecka via W. Grudniak    
Zdj. grobu W. Grudniak    
Zdj. portret. dzięki uprzejmości Rodziny (zdjęcie z pobytu w obozie pracy na Litwie).    
"Ostatni Mohikanie - XIV promocja podch. lotn." Komitet Wydaw.    
    
Allinger Dołęga Roman - jak pisze w swoim życiorysie - urodził się dnia 7.08.1920 r. w m. Sochaczew w rodzinie Stanisława i Stanisławy Allingerów. Do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum uczęszczał w Sochaczewie gdzie w dniu 17.05.1938 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.     
W dalszej części życiorysu Romana Allingera czytamy: " Od września 1938 r. zostałem powołany do odbycia służby wojskowej w 18 p.p. "Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy" skąd 1.01.1939 r. zostałem przeniesiony do C.W.O.L. w Dęblinie. Stopień starszego strzelca uzyskałem w maju 1939 r. i po zdaniu w trybie przyspieszonym obowiązujących egzaminów przeniesiono mnie do 4 eskadry obserwatorów. Z jednostką tą przeszedłem całą Kampanię Wrześniową od 1.09. do 20.09.1939 r. t.j. do momentu wzięcia całej eskadry do niewoli.     
Po ucieczce z niewoli przedostałem się do Sambora gdzie zostałem zatrzymany przez Niemców i przewieziony do więzienia w Przemyślu. Z więzienia tego udało mi się uciec dzięki życzliwym ludziom, którzy zaopatrzyli mnie w cywilne ubranie i udzielili chwilowego schronienia. Po przyjściu Armii Radzieckiej udałem się przez Lwów do Wilna.     
W Wilnie pracowałem dorywczo jako robotnik drogowy, a od 1940 r. jako robotnik leśny pod Kownem, następnie w samym Kownie w stoczni statków rzecznych.     
Po zajęciu Litwy przez wojska niemieckie przeniosłem się na teren Wileńszczyzny, gdzie zostałem zwerbowany jako były wojskowy do Ruchu Oporu przez rotmistrza Duszyńskiego pseudonim "Nałęcz". Pracując w organizacji przebywałem na terenie Mejnagoły, Wilna, Woruian, następnie powróciłem do Wilna skąd udałem się do Ejszyszek. W miejscowościach tych podejmowałem oficjalnie pracę robotnika, zaś nieoficjalnie przez cały czas brałem udział w Ruchu Oporu.     
Od stycznie 1944 r. zamieszkałem na terenie Niemenczyna w majątku "Lubów" i przeniesiony zostałem do oddziałów kpt. "Wiktora" vel Mieczysława pod bezpośrednie dowództwo w kompanii por. "Ryszarda". W tym czasie praca moja polegała głównie na werbowaniu i szkoleniu ludzi oraz gromadzeniu broni. Z oddziałami kpt. "Wiktora" brałem udział w walkach pod Korwią, zdobywaniu Wilna, a następnie w zwalczaniu i rozbrajaniu wspólnie z Armią Radziecką oddziałów niemieckich. Po rozwiązaniu oddziałów A.K. pracowałem jako robotnik.     
Do Polski zostałem repatriowany w styczniu 1946 r., zamieszkałem w Rytne pow. Nowy Sącz i tu pracowałem do chwili wstąpienia na studia t.j. do 1.09.1947 r. w Spółdzielni "Las". (oprac. W. Grudniak).    
Gallery
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka