Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8384 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Bronisław
ŻurakowskiUpdated: 2014-07-10
Rank
mgr inż./Konstr. lotniczy/

Date of birth
1911-06-26

Date of death
2009-10-04

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
Informacja: pl.wikipedia.org/wiki/Bronisław_Żurakowski     
    
Bronisław Żurakowski przyszedł na świat nad Donem 26 czerwca 1911 r. Do maja 1921 r. mieszkał na Ukrainie. Tego samego roku latem znalazł się Polsce. Razem z rodziną mieszkał w Garwolinie. Tu rozpoczął naukę w gimnazjum i należał do harcerstwa. Czas wolny spędzał w Kółku Lotniczym zajmując się modelarstwem. Tak zarażony lotniczym bakcylem dalsze swoje lotnicze zainteresowania kontynuował w Lubelskim Klubie Lotniczym. Po otrzymaniu matury u zdał egzamin konkursowy na Politechnikę Warszawską ( Wydział Mechaniczny ). W 1934 r. po uzyskaniu dyplomu kontynuował studia na Oddziale Lotniczym. Był członkiem Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego. Miał kategorię "A", "B", "C" i "D" pilota szybowcowego. Brał udział w IV Krajowych Zawodach Szybowcowych w Ustjanowej. W czasie tej imprezy przeżył groźny wypadek. Uratował się skokiem spadochronowym. Podczas międzynarodowych zawodów samolotów turystycznych w 1934 r. znajdował się w Komisji Technicznej. Nie miał jeszcze dyplomu inżyniera co nie przeszkadzało, że pracował w Biurze Konstrukcyjnym Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych. Pierwszą pracą konstrukcyjną którą wykonał było zaprojektowanie wybranych elementów do przerabianego prototypu samolotu RWD - 14. W 1936 r. przystąpił do prac nad samolotem RWD - 17. Miał swój udział w opracowaniu wersji sanitarnej samolotu RWD - 13. Pracował także nad samolotem RWD -20. Efekty jego pracy zostały uwzględnione przy projektowaniu samolotu RWD - 18. Uczestniczył w projektowaniu wodnosamolotu RWD - 22.    
W pamiętnym wrześniu 1939 r. ewakuował z Warszawy do Świdnika dwa samoloty RWD - 21. Nie ewakuował się do Rumunii. Wrócił do Lublina a następnie do Warszawy. Okupację spędził w stolicy. Pracował. Był żołnierzem Armii Krajowej. W podziemiu współpracował z zakonspirowanym Instytutem Technicznym Lotnictwa przy Komendzie Głównej AK. Jego praca polegała na tłumaczeniu instrukcji niemieckich samolotów bojowych. Przed wybuchem powstania warszawskiego otrzymał rozkaz z AK nie angażowania się w czynną ( zbrojną ) walkę z okupantem aż do zajęcia lotniska na Okęciu. W czasie powstania został ranny. Ewakuowany, dotarł do Sochaczewa i wypuszczony. Zamieszkał na wsi. Tam doczekał wyzwolenia. Na początku listopada 1945 r. został młodszym asystentem geometrii wykreślnej Politechniki Warszawskiej z tymczasową siedzibą w Lublinie. Nie było mu sądzone otrzymać zatrudnienie w Biurze Projektów przy Wydziale Lotnictwa Cywilnego PKWN. Po powrocie politechniki do Warszawy początkowo pracował jako kierownik biura konstrukcyjnego a następnie jako kierownik produkcji maszyn rolniczych Lubelskich Zakładów Mechanicznych. Ostatecznie w czerwcu 1946 r. wrócił do Warszawy. Teraz podjął pracę jako referent lotniczy i instruktor szybowcowy w Wydziale Lotniczym Głównej Kwatery Harcerzy. W maju 1947 r. ukończył w Instytucie Szybownictwa miesięczny kurs kwalifikacyjny dla instruktorów szybowcowych W czerwcu 1947 r. na zlecenie Instytutu Technicznego Lotnictwa jako pilot doświadczalny przeprowadził próby w locie pierwszego szybowca skonstruowanego po wojnie w Polsce. Od września 1947 r. pracował jako konstruktor w Instytucie Technicznym Lotnictwa ( od 1948 r. Główny Instytut Lotnictwa, od 1952 r. Instytut Lotnictwa ) w dziale Wytrzymałościowo- Konstrukcyjnym. Początkowo zajmował się sprawdzeniem obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych nowych szybowców projektowanych w Instytucie Szybownictwa. Przeprowadzał w locie w Bielsku. W 1947 r. zaczął się interesować śmigłowcami. Rok później w Głównym Instytucie Lotnictwa powstał śmigłowcowy zespół konstrukcyjny w składzie: Z. Brzoska, T. Chyliński i B. Żurakowski. Po rocznej pracy w drugiej połowie 1949 r. odbyły się próby naziemne śmigłowca. Śmigłowiec wystartował do pierwszego lotu 4 kwietnia 1950 r. Do tej pory w Polsce nie było pilota śmigłowcowego. Próby prototypu w locie przeprowadził Bronisław Żurakowski. Pod koniec 1959 r. przeszedł do płatowcowego biura konstrukcyjnego projektującego samolot pasażerski MD - 12. 4 listopada 1961 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera lotnictwa na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Na początku 1962 r. prowadził z zespołem prace nad samolotem PZL "Wilga". W marcu .1970 r. został zwolniony z obowiązków konstruktora prowadzącego samolotu "Wilga". 1 kwietnia 1970 r. wrócił do pracy w Instytucie Lotnictwa w związku z przeniesieniem konstruktorów lotniczych WSK-Okęcie do Instytutu. Przez sześć lat ( 1970 - 1976 ) pracował na stanowisku głównego konstruktora do spraw śmigłowcowych. W latach 1976 - 1981 już na emeryturze był zatrudniony w Zakładzie Badań w Locie jako starszy specjalista zajmujący się problematyką śmigłowcową. W latach 1972- 1976 uczestniczył z ramienia Instytutu Lotnictwa w pracach nad ustaleniem warunków technicznych PZL W - 3 "Sokół". Wykładał na teoretycznych kursach szybowcowych w 1946 r. w Lublinie, w 1947 - 1948 w Warszawie. W latach 50 minionego wieku był asystentem w katedrze Budowy Samolotów Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Od listopada 1969 r. do 1971 r. prowadził na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej wykłady i ćwiczenia z mechaniki lotu śmigłowców i konstrukcji śmigłowców oraz prowadząc seminaria i prace dyplomowe z tej dziedziny. Zmarł 4 października 2009 r. Pochowany został pochowany w Warszawie.    
    
    
    
Konrad RYDŁOWSKI