Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8473 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Zygfryd Maciej
PiątkowskiLista Krzystka Updated: 2014-08-26
Official Number
P-1502

Rank
polski: ppłk obs./Sztab PSP/
brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1896-02-25

Date of death
1974-05-14

Cemetery
mapa
Warszawa, Powązkowska - Powązki Stare
Wsp. 52.253356, 20.977879

Grave
e/ 2/ 22
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja i zdjęcia: Krzysztof Michalski    
    
Zygfryd Maciej Piątkowski urodził się 25 lutego 1896 r. w Warszawie ... ().     
Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach baonu Aeronautycznego. W 1922 r. w stopniu podporucznika został przeniesiony z II Baou Aeronautycznego jako nadetatowy oficer do 1 Pułku Lotniczego z przydziałem do IV Departamentu Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1923 r. mianowany porucznikiem. W drugiej połowie lat dwudziestych zawarł związek małżeński z Marią Aliną Wysocką. Sekretarz Komitetu Budowy Pomnika Lotnika w Warszawie. W 1926 r. został wyznaczony do prawnego przygotowania długodystansowego lotu Bolesława Orlińskiego do Japonii. W 1927 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także sprawy międzynarodowe na Sorbonie w Paryżu. W 1927 r. po powrocie ze studiów we Francji został przydzielony do Komisji Nadzoru Technicznego w Warszawie. W 1928 r. był w składzie załogi, która przyprowadziła z Amsterdamu do Polski samolot pasażerski Fokker F VII. Od 1928 r. był członkiem Komisji Odznak Polowych. W 1930 r. został mianowany kapitanem. Na początku lat trzydziestych wraz z kpt. Adamem Mrówką był założycielem Spółdzielni Mieszkaniowej Oficerów Lotnictwa w Warszawie. W latach trzydziestych był kierownikiem referatu prawno politycznego w Ministerstwie Komunikacji. W 1931 r. był w składzie delegacji do krajów bałkańskich w sprawie otwarcia nowych linii lotniczych. Był współautorem zbiorowej pracy Polska Lotnicza. W 1939 r. w stopniu majora był dyrektorem Departamentu Lotnictwa Cywilnego. 31 sierpnia 1939 r. po wprowadzeniu wojennej organizacji lotnictwa cywilnego został zwierzchnikiem zmobilizowanego LOT-u. We wrześniu 1939 r. przekroczył granicę rumuńską. Przedostał się do Francji, a później do Anglii. Szef samodzielnego referatu lotnictwa cywilnego w Sztabie Polskich Sił Powietrznych. Zdemobilizowany w 1948 r. w stopniu podpułkownika obserwatora. Po demobilizacji zamieszkał w Londynie i wszedł w skład spółki Boarding House Keeper w dzielnicy Kensington. W marcu 1952 r. wyjechał do USA, zamieszkał w Ann Arbor i podjął pracę w Argus Eye Camera Inc. gdzie pracował w dziale planowania produkcji. Zmarł 14 maja 1974 r. w Ann Arbor. Pochowany został w Warszawie na Powązkach. Był odznaczony min.: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Polową Oznaką Obserwatora, Francuzką Odznaką Obserwatora, Orderem Białego Lwa V kl.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
Źródła:    
1. Rocznik Oficerski 1923, 1924. 1928 i 1932    
2. Dziennik Personalny MSWojsk.: 29/1922, 1,19,22/1927,5/1930    
3. Argus Eye - listopad 1953    
4. The London Gazette    
5. Gazeta Lwowska -3 kwiecień 1931     
6. Myheritage
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
    
    
Gallery
Fotka Fotka