Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8501 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Karol
JarmołowiczLista Krzystka Updated: 2014-09-04
Official Number
794915

Rank
polski: chor.pil.
brytyjski: W/O

Date of birth
1904-10-31

Date of death
1977-05-14

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja, biogram i zdjęcia: Krzysztof Michalski     
www.deceasedonline.com/servlet/GSDOSearch     
    
Karol Jarmołowicz urodził się 31 października 1904 r. Jesienią 1925 r. został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Przeszkolenie unitarne przeszedł w 41 Pułku Piechoty w Suwałkach w 4 kompanii lotniczej. Po trzymiesięcznym przeszkoleniu w styczniu 1926 r. został przydzielony do 11 Pułku Myśliwskiego w Lidzie. Jesienią 1926 r. został skierowany do Pułkowej Szkoły Obsługi Samolotów, którą ukończył wiosną 1927 r. Po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej wyraził chęć pozostania w wojsku. Został skierowany do Centralnej Szkoły Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy, po ukończeniu której powrócił do 11 Pułku Myśliwskiego. W 1928 r. po reorganizacji 11 Pułku Myśliwskiego pozostał w Lidzie w nowopowstałym 5 Pułku Lotniczym gdzie służył jako mechanik w eskadrze treningowej. W 1929 r. został skierowany na sześciomiesięczny kurs pilotażu do Niżej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy. W grudniu 1929 r. pomyślnie ukończył kurs pilotażu i otrzymał tytuł i odznakę pilota nr 1357. Po ukończonym kursie pilotażu powrócił do 5 Pułku Lotniczego i po krótkim pobycie w eskadrze treningowej został przydzielony do 54 Eskadry Liniowej. W 1933 r. 54 eskadra została przemianowana na 51 eskadrę. Z 51 eskadrą wszedł w skład Dywizjony Detaszowanego na lotnisku Porubanek k. Wilna. W 1937 r. po przezbrojeniu eskadry w samoloty PZL-23 "Karaś" powrócił do Lidy. W 1938 r. został przeniesiony jako instruktor pilotażu do eskadry treningowej. Wybuch wojny zastał go w Lidzie. Później z dziesięcioma samolotami PWS i uczniami pilotażu był na lotnisku mobilizacyjnym k. Słonima dalsza droga biegła przez lotniska polowe w miejscowościach Biała-Waka, Kobylinka i powrót na lotnisko w Porubanku. 18 września 1939 r. na rozkaz dowódcy pułku wraz z uczniami pilotażu odleciał z lotniska Porubanek do Łotwy. Przedostał się do Anglii /brak bliższych danych o służbie w PSP w Anglii/. Zdemobilizowany w stopniu chorążego pilota. Pozostał w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Nottingham, gdzie zmarł 13 maja 1977 r. został pochowany na cmentarzu Wilford Hill.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
    
Źródła:    
1."Skrzydła"- maj 1972. -"Wspomnienia"- Karol Jarmołowicz.    
2.Lista Krzystka.    
3.Dziennik Pers. M.S. Wojsk. Nr 12/1930    
    
Zdjęcie grobu: Marcin Kunicki (sierpień 2021)