Search the resting place of Polish airmen

The database contains 7889 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Stanisław
KrzemińskiLista Krzystka Updated: 2014-10-28
Official Number
704126

Rank
polski: sierż.pchor.nawig./300 DB/
brytyjski: WO

Date of birth
1921-07-03

Date of death
2014-10-22

Cemetery
mapa
Częstochowa, Cmentarna - Cmentarz Kule
Wsp. 50.82646, 19.131893

Grave
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Informacja: twoja-czestochowa.pl/post/details/3433/zmarl-stanislaw-krzeminski     
Zdjęcie lotnika: Paweł Tuliński    
    
Stanisław Władysław Krzemiński urodził się 3 lipca 1921 r. w Warszawie, jako dziecko Antoniego Krzemińskiego - herbu Prus III i Marii Smoleńskiej - herbu Doliwa. W 1925 r. rodzina przeprowadziła się do Częstochowy. Tu w 1927 r. w szkole powszechnej rozpoczął swą edukację, którą następnie kontynuował najpierw w Gimnazjum, a potem Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury w 1939 r. wstąpił do 12 Batalionu przed-podchorążackich Junackich Hufców Pracy w Osowcu koło Grajewa. Podczas służby w batalionie uczestniczył w budowaniu fortów wzdłuż ówczesnej granicy polsko-pruskiej. We wrześniu 1939 r. został powołany do służby w 77 Pułku Piechoty w Lidzie i skierowany na dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 19 Dywizji Piechoty. Działania wojenne i przebieg kampanii wrześniowej uniemożliwiły jego ukończenie, a szeregowiec z cenzusem Stanisław Krzemiński trafił na front. Brał udział w obronie Grodna. 24 września został internowany na Litwie, gdzie początkowo trafił do obozu Alytus (Olita), a później Ukmerge (Wiłkomierz). Po aneksji Krajów Bałtyckich dokonanej przez ZSRR w czerwcu 1940 r., internowanych Polaków wywieziono do ZSRR. W maju 1941 r. "Juchnowskij Łagier", w którym przebywał Stanisław Krzemiński przeniesiono najpierw do obozu przejściowego w Murmańsku, a następnie 21 czerwca 1941 r. za Koło Podbiegunowe, na Półwysep Kola (Kolski) u ujścia rzeki Ponoi. Po napaści Niemiec na Związek Sowiecki, podpisaniu układu Sikorski - Majski i ogłoszeniu przez Sowietów w sierpniu 1941 r. "amnestii" dla Polaków, jesienią opuścił łagier i wstąpił do tworzącej się armii generała Andersa. Początkowo został przydzielony do 5 Dywizji Piechoty formowanej w Tatiszczewie pod dowództwem gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Tu zgłosił się do lotnictwa i ostatnie miesiące pobytu w ZSRR spędził w obozie lotników w Kołtubance.    
12 czerwca 1942 r. przybył do Wielkiej Brytanii. W lipcu i sierpniu uczestniczył w ćwiczeniach kursu unitarnego, które odbywały się St Andrews w Szkocji. Po ich zakończeniu 23 sierpnia 1942 r. trafił do Bazy Sił Powietrznych w Blackpool, a 28 sierpnia przeniesiono go do lotnictwa. Otrzymał numer służbowy 704126. Następnie, po przejściu niezbędnych badań lekarskich i zakwalifikowaniu do personelu latającego, we wrześniu rozpoczął kurs teoretyczny w Air Crew Training Centre (Ośrodku Wyszkolenia Załóg Latających) w Hucknall, w Anglii. Po jego ukończeniu w październiku, w tym samym miesiącu rozpoczął kolejne szkolenie w Initial Training Wing (Skrzydle Wstępnego Szkolenia) w Brighton, które ukończył w styczniu 1943 r. Stąd znów trafił do Hucknall by tu od lutego do marca kontynuować naukę w polskiej 25 Szkole Pilotażu Początkowego.     
W maju 1943 r. st. szer. / sgt Stanisław Krzemiński został wysłany do Kanady gdzie od 28 czerwca do 12 listopada odbywał szkolenie na nawigatora w No. 1 Air Observer School (1 Szkole Obserwatorów Lotniczych) w Malton koło Toronto. Tutaj rozpoczął swój staż w powietrzu potwierdzony wpisem w jego osobistej książce lotów z datą 2 lipca 1943 r. Po wylataniu blisko 95 godzin i zdaniu wymaganych egzaminów, kurs ukończył z wyróżnieniem jako prymus.     
Po powrocie do Wielkiej Brytanii został awansowany na stopień kaprala. Tu kontynuował szkolenie kolejno w: No. 1 (Observers) Advanced Flying Unit [1 Jednostce Zaawansowanego Szkolenia Lotniczego (Obserwatorów)], No. 18 Operational Training Unit (18 Jednostce Wyszkolenia Bojowego), No. 1662 Conversion Unit (1662 Jednostce Przeszkolenia) oraz No. 1 Lancaster Finishing School (1 Szkole Końcowego Przeszkolenia na Lancasterach). Pierwszy przydział do jednostki bojowej otrzymał w lipcu 1944 r. trafiając do 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej". Uczestniczył w dziewięciu lotach operacyjnych, których celem było bombardowanie obiektów na terenie Niemiec, Belgii i Francji. Podczas drugiego lotu bojowego - wykonywanego w nocy z 23 na 24 lipca nalotu na Kilonię - jego Lancaster nr ED779 BH-L został uszkodzony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Jeden z odłamków, który młodemu lotnikowi omal nie odebrał wtedy życia był przez niego przechowywany jako pamiątka przez wiele lat.     
Na mocy rozkazu nr 19/1944 z 15 sierpnia 1944 r. dowódca Sił Powietrznych nadał mu Polową Odznakę Nawigatora numer 761.    
We wrześniu Stanisław Krzemiński dostał przeniesienie do 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, która w tym czasie stacjonowała we Włoszech, na lotnisku Campo Cassale niedaleko Brindisi. Tutaj odbył kolejnych sześć lotów operacyjnych, wykonując misje nad okupowaną Polską i Jugosławią. W listopadzie 1944 r. nastąpiło przekształcenie Eskadry w 301 Dywizjon Bombowy "Ziemi Pomorskiej" im. Obrońców Warszawy, toteż dalsza służba lotnika przebiegała w tej jednostce. Po zaliczeniu kolejnych siedemnastu lotów bojowych nad Północnymi Włochami, Polską, Grecją, Czechosłowacją, Jugosławią i Austrią, 7 lutego 1945 r. Stanisław Krzemiński ukończył swą pierwszą turę operacyjną. Podczas 34 misji w powietrzu spędził ponad trzysta godzin. W marcu przez Egipt i Maltę powrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie został skierowany na IX Kurs Lotników do Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej, który odbywał się w Crieff w Szkocji w okresie od 5 maja do 3 sierpnia 1945 r. Po jego ukończeniu otrzymał awans na sierżanta podchorążego ze starszeństwem od 1 sierpnia 1945 r.    
Po szkoleniu, powrócił do latania. Swe wysokie kwalifikacje nawigatora poparte doświadczeniem bojowym, podnosił dalej w Empire Air Navigation School (Imperialnej Szkole Nawigacji Lotniczej) zlokalizowanej w miejscowości Shawbury w Anglii. Kurs trwający od 8 października 1945 r. do 1 lutego 1946 r. ukończył z czołową lokatą, jako pierwszy i jedyny nieanglojęzyczny prymus w historii tej szkoły. Przełożeni instruktorzy, oceniając umiejętności absolwenta, przyznali mu notę "Excellent" (doskonały), a ponadto w uwagach do oceny napisali: Najbardziej sumienny nawigator, który osiągnął wysoki poziom wyszkolenia i ukończył kurs z najwyższą lokatą. Jest wyjątkowo solidny i uważa się, że mając taką możliwość, byłby dobrym oficerem. Rekomendowany do wyróżnienia tytułem 1st Class Navigation Warrant. Tytuł ten, z numerem 109, Stanisław Krzemiński uzyskał oficjalnie 2 kwietnia 1946 r. W międzyczasie został awansowany na brytyjski stopień stały Warrant Officer (chorąży) ze starszeństwem od 5 grudnia 1945 r. Dowództwo Szkoły przedstawiło go także jako kandydata do Royal Meteorological Society (Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego). W poczet jego zagranicznych członków został przyjęty 19 kwietnia 1946 r.     
Dalszą służbę lotnik odbywał w jednostkach transportowych, najpierw od maja do czerwca w No. 1665 Heavy Transport Conversion Unit (1665 Jednostce Przeszkolenia na Ciężkie Samoloty Transportowe), a potem w lipcu i sierpniu w No. 1333 Transport Support Conversion Unit (1333 Jednostce Przeszkolenia Wsparcia Transportowego). Swój ostatni lot wykonał 9 sierpnia 1946 r. na samolocie Halifax.     
Podczas służby w Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie Stanisław Krzemiński spędził w powietrzu ponad 600 godzin. Latał samolotami: Anson, Wellington, Halifax i Lancaster. Za zasługi wojenne został odznaczony: trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939, czterema brytyjskimi gwiazdami: 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, France-Germany Star, Italy Star oraz dwoma medalami: Defence Medal i War Medal.    
W maju 1947 r. Stanisław Krzemiński drogą morską przez Gdańsk powrócił do Polski. W październiku 1947 r. rozpoczął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego (przekształconym później w Akademię Medyczną). W lipcu 1952 r. uzyskał dyplom lekarza, a miesiąc później rozpoczął pracę w częstochowskim Szpitalu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Był jednym z prekursorów badań cytologicznych w Polsce. W styczniu 1967 r. obronił pracę doktorską w Śląskiej Akademii Medycznej i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 1990 r. został odznaczony Odznaką Honorową "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", a w 2010 r. wybrany Laureatem "Honorowej Statuetki Biegańskiego 2010" przyznawanej przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie osobom i instytucjom zasłużonym dla Towarzystwa i medycyny.    
Zmarł 22 października 2014 r. 24 października został pochowany w grobie rodzinnym na częstochowskim cmentarzu Kule.    
    
Opracowanie: Paweł Tuliński    
Gallery
Fotka Fotka