Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8494 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Stanisław
NazarkiewiczLista Krzystka Updated: 2016-09-20
Official Number
P-1232

Rank
polski: ppłk pil.

brytyjski: W/Cdr

Date of birth
1896-08-07

Date of death
1994-04-11

Cemetery
Grave
krypta
Photo of grave

Country
Polska

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powitrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja: Krzysztof Michalski    
    
Stanisław Nazarkiewicz urodził się 7 sierpnia 1896 r. w Krakowie w rodzinie Franciszka i Bronisławy Nazarkiewiczów. W 1914 r. zdał maturę. W kwietniu 1915 r. został powołany do armii austriackiej. Służył w 16 i 22 Pułku Piechoty w kompani karabinów maszynowych. W stopniu podporucznika przez dwa lata był na froncie rosyjskim i włoskim. W 1918 r. został skierowany na kurs techniczny oficerów lotnictwa. Po ukończeniu kursu został przydzielony do sztabu lotniczego na froncie włoskim w miejscowości Trydent. Po zakończeniu I Wojny Światowej powrócił do Krakowa i 6 listopada 1918 r. zameldował się na rakowickim lotnisku. 11 listopada 1918r. poleciał jako obserwator z por. pil. Stefanem Stecem do Warszawy z dokumentami dla Komendanta Piłsudskiego. 17 listopada 1918 r. został przydzielony jako obserwator do samolotu łącznikowego gen. Roji. Z lotniska w Przemyślu wykonał kilka lotów na rzecz wojsk odsieczy Lwowa. W lutym 1919 r. został skierowany na kurs pilotażu w Warszawie a następnie do Szkoły Pilotów w Krakowie. Po ukończonym kursie został przydzielony do parku lotniczego jako kierownik warsztatów. 1 grudnia 1919 r. Dekretem Naczelnego Wodza L 1827 został mianowany porucznikiem. W 1920 r. uzyskał tytuł i odznakę pilota. W czerwcu 1920 r. został przydzielony do 17 Eskadry Wywiadowczej, z którą wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. został dowódcą 21 Eskadry. Od października 1921 do sierpnia 1922 r. był oficerem taktycznym 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Poza służbą wojskową uzupełniał cywilne wykształcenie i od 19 kwietnia 1920 r. Stanisław Nazarkiewicz był słuchaczem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 19 czerwca 1923 r. otrzymał "Absolutorium"/ nr 265/. W 1923 r. rozpoczął naukę w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. Dyplom ukończenia szkoły uzyskał 31 października 1928 r. W 1924 r. ukończył kurs techniczny budowy samolotów i po ukończonym kursie został przydzielony do misji zakupów samolotów w Paryżu. W 1927 r. po powrocie z misji we Francji został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego. Dowodził 22 Eskadrą Liniową, a następnie był komendantem Parku Lotniczego w Bydgoszczy. W latach dwudziestych zawarł związek małżeński, z którego w 1928 r. narodził się syn Andrzej. Od 1930 do 1932 r. był słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej. Po ukończeniu szkoły został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. 1 stycznia 1934 r. został mianowany majorem/1 lokata/ Od 1936 r. był szefem sztabu w Dowództwie Lotnictwa M.S.Wojsk. W 1938 r. był w stopniu podpułkownika. W marcu 1939 r. został dowódcą 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. We wrześniu 1939 r. był dowódcą lotnictwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew". 17 września 1939 r. przekroczył granicę z Rumunią. W październiku 1939 r. drogą morką dotarł do Francji. We Francji był komendantem obozu lotniczego w Septfonds oraz oficerem łącznikowym dla mechaników zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych. Po upadku Francji poprzez Casablankę, Gibraltar 16 lipca 1940 r. wylądował w Liverpool. W Anglii był Sztabie Polskich Sił Powietrznych szefem biura Historycznego. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Bournemouth gdzie prowadził hotel. Na emigracji używał nazwiska Stanley. W 1958 r. przyjął obywatelstwo brytyjskie. W 1964 r. został mianowany pułkownikiem. Zmarł 11 kwietnia 1994 r. w Bournemouth. Spopielony w North Cemetery Crematorium. 29 sierpnia 1995 r. prochy Pułkownika zostały złożone w krypcie grobowej Kościoła Garnizonowego w Krakowie przy ulicy Dietla 30.    
Płk dypl. pil Stanisław Nazarkiewicz był odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych trzykrotnie, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Polową Odznaką Pilota nr 122, Francuzką Odznaką Pilota, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Krzyżem za Wojnę 1918-1921, Medalem za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Lotniczym oraz pamiątkowymi medalami brytyjskimi i austriackimi.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
Źródła:    
1.Dz. Pers. MSWojsk.: 3,40/1920, 16/1927, 15/1928, 13/1933, 6/1934, 2/1937    
2.Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie-dokumenty Pułkownika    
3.The London Gazette 1958 i 1994