Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8432 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Tadeusz
PiotrowiczLista Krzystka Updated: 2016-10-26
Official Number
P-1017

Rank
polski: ppłk pil.

brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1896-01-24

Date of death
1975-03-07

Cemetery
Grave
Photo of grave

Country
USA

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja i zdjęcie: Krzysztof Michalski    
    
Tadeusz Piotrowicz urodził się 24 stycznia 1896 r. w Krakowie. Od 1918 r. w stopniu podchorążego służył w 16 Pułku Piechoty. W 1919 r. mianowany podporucznikiem. Podczas wojny polsko-bolszewickiej został ranny. Po zakończonej wojnie na własną prośbę został przeniesiony do lotnictwa. Służył w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie gdzie przeszkolił się w specjalności obserwatora. W 1923 r. w stopniu porucznika obserwatora został odkomenderowany do Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy na kurs pilotażu. Kurs ukończył pomyślnie i otrzymał tytuł i odznakę pilota nr 645. W 1925 r. w stopniu kapitana pilota został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego gdzie został dowódcą 7 Eskadry Myśliwskiej. Następnie został przeniesiony do 11 Pułku Myśliwskiego w Lidzie gdzie objął dowództwo organizującej się 114 Eskadry Myśliwskiej. Po reorganizacji 11 Pułku Myśliwskiego służył w 5 Pułku Lotniczym. 14 lipca 1928 r. został przeniesiony z 5 Pułku do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie na stanowisko dowódcy Dywizjonu Myśliwskiego. 1 stycznia 1934 r. został mianowany majorem. W 1938 r. ukończył II kurs Wyższej Szkoły Lotniczej w Warszawie. Po czym został dowódcą Dywizjonu Szkolnego w 1 Pułku Lotniczym. W 1938 r. został mianowany dowódcą zgrupowania myśliwskiego w Grupie Operacyjnej "Śląsk" podczas zajmowania Zaolzia. 19 marca 1939 r. został mianowany podpułkownikiem. Po awansie został przeniesiony do 5 Pułku Lotniczego na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. We wrześniu 1939 r. był komendantem bazy 5 pułku. 18 września 1939 r. przekroczył granice polsko-łotewską. Po internowaniu na Łotwie objął dowództwo nad grupą myśliwców. W styczniu 1940 r. z ostał ewakuowany do Szwecji gdzie został przewidziany do na dowódcę Dywizjonu Fińskiego. Po upadku planu wysłania polskich lotników na front fiński został ewakuowany do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Ze względu na wiek nie został zakwalifikowany do lotów bojowych. W Anglii latał w lotnictwie transportowym, a następnie był instruktorem pilotażu. Po koniec wojny był oficerem łącznikowym przy brytyjskiej służbie technicznej. W powietrzu spędził łącznie 2500 godzin. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, a następnie wyemigrował do USA. Zamieszkał w Los Angeles gdzie pracował w hotelarstwie. Ppłk dypl. pil. Tadeusz Piotrowicz zmarł 7 marca 1975 r. Pochowany został w Culver City w hrabstwie Los Angeles na cmentarzu Holy Cross. Tadeusz Piotrowicz był odznaczony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Francuzką Odznaką Pilota, Odznaką Naukową Wyższej Szkoły Lotniczej oraz pamiątkowymi medalami polskimi i brytyjskimi.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
    
Źródła:    
1. Dziennik Personalny MSW. Nr : 3/1923, 76/1924, 67/1925, 6/1934    
2. Rocznik Oficerski 1923    
3. Skrzydła- wrzesień 1976    
4. Dywizjon Finlandzki- Marcin Adamiak     
5. Find a Grave