Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8471 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Aleksander Roman
RaczyńskiLista Krzystka Updated: 2016-12-13
Official Number
784616

Rank
polski: st.majst.mech.
brytyjski: F/Sgt

Date of birth
1900-11-18

Date of death
1965-11-22

Cemetery
Grave
DG 196
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek
Info. i zdj.: Maciej Raczyński.

Raczyński Aleksander Roman urodził się w m. Lwów w rodzinie Leona Pawła i Pauliny z (d. Półchłopek) Raczyńskich. Swoje dzieciństwo spędził we Lwowie uczęszczając do siedmioklasowej Szkoły Powszechnej którą ukończył w 1916 roku. Przez następne trzy lata uczęszczał do Państwowej Szkoły Przemysłowej.
Jego związek z wojskiem datuje się od 2.11.1918 roku na froncie polsko - bolszewickim na którym przebywa przez 26 miesięcy jako ochotnik. Najpierw walczy w obronie Lwowa a następnie jako obsługa karabinu maszynowego pociągu pancernego "Kozak". Kolejnymi oddziałami w których służy Aleksander R. Raczyński to: I Baon Etapowy, 205 p. art. polowej -obsługa k.m., 5 p. art. polowej - kanonier, I/12 p. art. ciężkiej - kanonier a następnie awansuje na bombardiera.
W roku 1921 zostaje powołany przez Komendę Poborową we Lwowie i po orzeczeniu o kategorii zdrowia skierowany do 6 Pułku Lotniczego gdzie zostaje zaprzysiężony. W Pułku tym służy jako pisarz kancelaryjny (po dwóch awansach) jako plutonowy do dnia 21.08.1922 r.
Prawdopodobnie w międzyczasie starał się o skierowanie - wg własnych zeznań - do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy bo od 22.08.1922 roku przebywa tam jako uczeń pilot do czasu skreślenia tzn. do 15 grudnia tego roku. Zostaje przeniesiony do grupy mechaników i jak sam to określa od 16.12.1922 r. do września 1923 r. przebywa w Centralnej Szkole Mechaników Lotniczych. Po jej ukończeniu jako mechanik lotniczy w stopniu plutonowego zostaje skierowany do 3 PL w Poznaniu. Z dniem 19.03.1925 roku zostaje skierowany do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Zawodowych w Śremie gdzie przebywa jako uczeń do lipca tego roku aby powrócić ponownie do 3 PL na stanowisko Kierownika Kancelarii Parku.
Dnia 23.08.1925 r. zostaje przeniesiony do 6 PL we Lwowie gdzie pełni funkcję of. rach. materiał. W tym też miesiącu mianowany zostaje młodszym majstrem wojskowym w stopniu plutonowego.1.07.1927 roku awansuje na majstra wojskowego pełnić dalej w/w funkcję. Od 17.11.1929 r. do 31.03.1930 roku przebywa jako uczeń na Kursie Szefów Mechaników a po jego ukończeniu powraca do 6 PL i skierowany do 62 EL jako mechanik samolotowy gdzie służy do 22.10.1934 roku. Z dniem następnym (23.10.34 r.) zostaje przeniesiony do 66 Esk. Towarzyszącej w której służy do 16.02.1938 r.
Z dniem 17.02.1938 r. oddelegowany zostaje do Ośr. P.W. Lot. Lwów gdzie pełni funkcję szefa mechaników do dn. 31.08.1939 r. (w międzyczasie awansując 1.04.39 r.) na starszego majstra wojskowego.
Z chwilą wybuchu wojny obejmuje funkcję szefa mechaników w Ośr.Wyszk. podst. pilot. nr 2 który funkcjonuje w realiach wojny do 16-go września. 17 września około godz. 17:00 przekracza lotem granicę Rumunii w okolicy Kut, we Lwowie pozostawił żonę Eugenię i troje dzieci (dwóch synów i córkę). Tak jak wielu polskich żołnierzy zostaje internowany i odesłany do obozu w m. Craiova (Krajowa) w którym przebywa do 25.11.1939 r. by następnie zostać przeniesionym do obozu w m. Balcic (Bałcik) - oczekiwanie na statek - w którym przebywa do 20 grudnia. Na dalsze oczekiwanie na transport oczekuje w m. Constanca - do 24 grudnia 1939 r.
25.12.39. wypływa statkiem w podróż do Bejrutu do którego dopływa 29-ego grudnia. Tu po półmiesięcznym oczekiwaniu dnia 16.01.1940 r. odpływa transportem do Marsylii w południowej Francji gdzie schodzi na ląd po sześciu dniach podróży. Pobyt na francuskiej ziemi zaczyna się od przejazdu w następnym dniu (23.01.1940 r.) do Camp de Carpiagne gdzie przebywa trzy dni by następnie zostać przeniesionym do Obozu Lot. Pol. w Septfonds. Tu przebywa do czasu ewakuacji lotników polskich do Wielkiej Brytanii.
Jak wynika z zapisków w Jego zeszycie ewidencyjnym od dnia 26.06.1940 roku zostaje przydzielony do Obozu Lot. Pol. w Weeton. Po sześciu miesiącach zostaje z dniem 6.01.1941 r. przydzielony do 1 Dyonu CWZ. Rozk. Nr 17/41/CWZ. Dnia 1.03.41. przyznano mu stały stopień wojenny /angielski/ F/Sgt. Rozk. Nr 182/41/CWZ. Dnia 15.08.41 r. zostaje przeniesiony ewidencyjnie do Obozu L.P w Blackpool a służbowo i gospodarczo do Nr 7 S. of T.T. Gloucester, Rozk. Nr 195/41/CWZ. Po dwóch miesiącach otrzymuje zmianę specjalności angielskiej na Fitter IIE /K.U.2 Ldz.1200/R.41/ i z dniem 1.11.41. zostaje przeniesiony służbowo i gospodarczo do 37 M.U. w Padgate /K.U.2 Ldz.1268/R.41/.
Prawdopodobnie był to okres szkolenia więc kolejne przenosiny - służbowo i gospodarczo - nastąpiły dnia 28.01.1942 r. do 30 M.U. w Sealand /K.U.2 Ldz.184/R.42/. Po dziesięciu miesiącach (30.11.42 r.) zostaje odkomenderowany do D-twa 43 Grupy /K.U.2 Ldz.2576/R.42/. Po siedemnastu dniach znowu zostaje przeniesiony służbowo i gospodarczo do H.Q 43 Group /K.U.2 Ldz.84/R.43/ gdzie przebywa do dn. 4.10.1944 r. Z dniem tym zostaje przeniesiony ewidencyjnie do Oficera Łącznikowego przy H.Q.M.C. /Rozk. Nr 13/44/Dow.Sił.Pow./. Dn. 18.02.1947 r. zostaje przeniesiony służbowo i gospodarczo do R.A.F. Station Cammeringham /R.A.F. Record Office Gloucester/.
Po zakończeniu wojny st.majst.mech. Raczyński Aleksander Roman pozostał na emigracji, zmarł dnia 22.11.1965 r., pochowany w Londynie na North Sheen Cemetery.
Opracował W. Grudniak na podstawie materiałów p. Macieja Raczyńskiego.