Search the resting place of Polish airmen

The database contains 7491 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Bogusław
JanuszewskiUpdated: 2017-07-25
Rank
por. pil.

Date of birth
1898-02-15

Date of death
193?-??-??

Cemetery
mapa
Czerniowce, Zełena - cmentarz
Wsp. 48.292645, 25.957063

Grave
Photo of grave

Country
Ukraina

Period
Until 1939

Source
Informacja i zdjęcia: Anna Ryś    
    
    
Januszewski Bolesław (spotykana też pisownia imion ( od marca 1932 roku) Januszewski Bogusław Aleksander)     
Urodził się 28.12.1900 r. w m. Rzeszów.     
Przed wstąpieniem do lotnictwa służył w stopniu porucznika w 1 Pułku Piechoty legionów w Wilnie. Dokładne daty awansów do prześledzenia. Na listach starszeństwa pojawia się Jego nazwisko dwukrotnie. Po raz pierwszy w Roczniku Oficerskim 1924 (starszeństwo w stopniu porucznika z dniem 01.05.1921 roku, pozycja 6 na liście Oficerów Zawodowych Aeronautyki). Po raz drugi w Roczniku Oficerskim 1928 (pozycja 7).    
W 1925 roku zgłosił chęć przeniesienia do lotnictwa. Co ciekawe ? zadał pytanie oficjalnie do Polski Zbrojnej jakie są warunki przejścia do lotnictwa . Po zdaniu odpowiednich egzaminów, zaliczeniu komisji lekarskiej oczekiwał na skierowanie na przeszkolenie w pilotażu.     
11.03.1926 roku ukazało się Zarządzenie M. S. Wojsk. (Dep. IV. L. 3746/1926) o przeniesieniu służbowym z dniem 12.04.1926 roku w korpusie oficerów piechoty (1 p. p. Leg.) na okres 7 miesięcy na kurs aplikacyjny lotnictwa w składzie 11 Pułku Myśliwskiego Lida . Szkolenie na kursie aplikacyjnym w Lidzie rozpoczęło się 12.04.1926 roku. Po okresie szkolenia teoretycznego na część praktyczną frekwentanci zostali przeniesieni do Bydgoszczy. Por. Bolesław Januszewski był jednym z 27 absolwentów tego kursu, który zakończył się 07.04.1927 roku. (Uwaga: w ramach tego szkolenia był prawdopodobnie również kurs wyższego pilotażu w Grudziądzu - ale nie mam co do tego pewności)     
Kilka dni później zarządzeniem M. S. Wojsk. (Dep. IV L. 7787/1927 uzyskał Tytuł i Odznakę Pilota (Nr. L. 1010) .     
11czerwca 1927 roku ukazało się zarządzenie M. S. Wojsk. (B. P. L. 8041-III-Lot L. 11494-27) w którego efekcie por. pil. Bolesław Januszewski został przeniesiony (bez prawa do należności za przesiedlenie) z korpusu oficerów piechoty (1 p. p. Leg.) do korpusu oficerów lotnictwa ze starszeństwem z dniem 01.05.1921 roku i lokatą 2,7. To samo zarządzenie skierowywało go do służby w 11 Pułku Myśliwskim Lida .     
Z Jego okresu służby znane jest jedno ciekawe wydarzenie. Otóż 29 czerwca 1927 roku uczestniczyć miał w delegacji 11 PM Lida w uroczystościach ostrobramskich w Wilnie. Na uroczystości lotnicy wybrali się samolotem (drugim samolotem leciał chor. pil. Bolesław Szurlej (był On instruktorem na kursie aplikacyjnym podczas szkolenia Januszewskiego w Bydgoszczy). Podczas lotu doszło do załamania się pogody i piloci zabłądzili na trasie. Udało im się znaleźć teren do lądowania i wylądowali bez problemów. Jak się okazało przekroczyli granicę i lądowali w rejonie Mińska. Oczywiście lotnicy zostali internowani przez władze sowieckie. Po kilku dniach (5 lipca 1927 r.) - po dochodzeniu, w wyniku którego potwierdziła się wersja o zabłądzeniu - lotnicy zostali zwolnieni i uzyskali zgodę na przelot do Lidy (był to swego rodzaju ewenement, gdyż z reguły samolot w takich przypadkach powracał zdemontowany). Sam przelot został zrealizowany 10 lipca 1927 roku, a lotnicy zaskoczyli "sowieckich gospodarzy" piękną wiązanką akrobacji nad lotniskiem, na który odbywał się w tym dniu festyn z okazji tygodnia obrony przeciwlotniczej.     
14 lipca 1928 roku, w wyniku zaplanowanej reorganizacji 11 Pułku Myśliwskiego por. Bogusław Januszewski został przeniesiony zarządzeniem M. S. Wojsk (B. P. L. 22534 - II - Dep. Lot. L. 15984-28) do 2 PL Kraków . W chwili przeniesienia do 2 PL Kraków był jednym z 25 poruczników służących w 2 PL Kraków . Z dniem 30 czerwca 1932 roku został przeniesiony w stan spoczynku . Odznaczony Krzyż Walecznych x 3.     
    
Remigiusz Gadacz    
    
Źródła:    
Na podstawie załączonych dokumentów, metryk etc. sprostowanie imienia z "Bolesław" na "Bogusław Aleksander". Ogłoszenie w (Dziennik Personalny MSWoj nr 6/32 z dnia 23.03.1932 roku).     
"Polska Zbrojna" Nr 200 z dnia 23.07.1925 roku, str.5 "Zapytanie o przeniesienie do lotnictwa".     
Dziennik Personalny MSWoj nr 13/26 z dnia 11.03.1926 roku.    
Dziennik Personalny MSWoj nr 12/27 z dnia 11.04.1927 roku.    
Dziennik Personalny MSWoj nr 16/27 z dnia 11.06.1927 roku.    
Dziennik Personalny MSWoj nr 3/29 z dnia 29.01.1929 roku.    
Rocznik Oficerski 1928 r. "Korpus Oficerów Lotnictwa. 2 Pułk Lotniczy", s. 531.    
Dziennik Personalny MSWoj nr 10/32 z dnia 16.08.1932 roku.     
Rocznik Oficerski 1928 r.     
Korpus Oficerów Lotnictwa. 2 Pułk Lotniczy", s. 531.