Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Jan
GrayLista Krzystka Updated: 2017-10-18
Official Number
P-1535

Rank
polski: mjr of.techn.

brytyjski: S/Ldr

Date of birth
1893-04-29

Date of death
1971-04-22

Cemetery
Grave
16G 164
Photo of grave

Country
Wielka Brytania

Period
The post war period

Source
Informacja, zdjęcie: Krzysztof Michalski    
    
Jan Gray / pseud. Eryk Grzyb/ urodził się 29 kwietnia 1893 r. w Raciborzu. W 1913 r. został powołany do armii niemieckiej. Po wybuchu I wojny światowej został skierowany na front francuski. Pod koniec sierpnia 1914 r. zdezerterował i poddał się Francuzom. W 1918 r. wstąpił do Armii gen. Hallera, został przydzielony do szkoły lotniczej, w której ukończył kurs pilotażu. W 1919 r. wraz z Błękitną Armią powrócił do Polski. Przyjęty do służby w Wojsku Polskim w stopniu podporucznika. Lutym 1920 r. został skierowany do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W maju 1920 r. został mianowany głównym inspektorem POW i obrońcą w sądzie organizacyjnym POW. Podczas II Powstania Śląskiego był w dowództwie powstania. Po utworzeniu Dowództwa Obrony Plebiscytu został mianowany inspektorem okręgu raciborsko-głubczyckiego. Wiosną 1921 r. objął inspektorat gliwicko-tarnogórski.     
W kwietniu 1921 r. został mianowany zastępcą dowódcy Grupy "Północ". W III Powstaniu Śląskim został mianowany oficerem łącznikowym Grupy "Północ". W 1922 r. powrócił do służby w lotnictwie. Został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, a następnie został odkomenderowany do Centralnych Zakładów Lotniczych. W 1928 r. był członkiem Komisji Nadzoru Technicznego Lotnictwa. W późniejszym okresie został przydzielony do Wojskowych Zakładów Zaopatrzenia Aeronautycznego. 1 października 1931 r. został skierowany na dwuletnie wyższe studia techniczne w paryskiej "Ecole Superieure d'Aeronutiqe", gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Podczas studiów pozostawał w dyspozycji Szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. W 1938 r. przeszedł do pracy cywilnej i podjął pracę w przemyśle węglowym w Katowicach. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu Związku Powstańców Śląskich do samoobrony Śląska. W 1939 r. przedostał się do Francji i został wyznaczony na stanowisko oficera technicznego Dywizjonu Finlandzkiego. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii był oficerem technicznym w Polskich Siłach Powietrznych. Zdemobilizowany w 1946 r. w stopniu majora. Pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł 22 kwietnia 1971 r. w Londynie i został pochowany na londyńskim cmentarzu North Sheen.    
Mjr pil. inż. Jan Gray był odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari nr 7836, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, 2x Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi oraz polską, francuską i rumuńską Odznaką Pilota.     
    
Opr. Krzysztof Michalski    
Źródła:    
1.Dziennik Personalny MSWojsk. nr : 55/1922, 2,7,8/1931    
2.Rocznik Oficerski 1924, 1928 i 1932    
3.Encyklopedia Powstań Śląskich- Opole 1982    
4.Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii- Tadeusz Krzystek