Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8384 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Walenty
SieczkaLista Krzystka Updated: 2019-11-20
Official Number
781405

Rank
polski: plut.strzel.pokł./300 DB/


brytyjski: Sgt

Date of birth
1910-02-05

Date of death
1941-06-19

Cemetery
mapa
Jonkerbos War Cemetery
Wsp. 51.82226, 5.830374

Grave
Photo of grave

Country
Holandia

Period
World War II

Source
Informacja: www.gov.pl/web/kultura/uroczystosci-upamietniajace-polskiego-lotnika-z-dywizjonu-300     
Zdjęcia: www.facebook.com/commonwealthwargravescommission/     
    
Walenty Sieczka urodził się w dniu 05.02.1910 r. w Opatowie, powiat Kępno, Województwo Poznańskie. Pochodził z wielodzietnej rodziny Piotra i Marii z d. Bykowskiej, utrzymującej się z rolnictwa oraz prowadzenia sklepu kolonialnego i wiejskiej karczmy. Od dzieciństwa wychowywany był w duchu patriotyzmu przez rodziców, którzy organizowali spotkania literackie i teatrzyki dla miejscowej ludności propagując polską literaturę zakazaną pod zaborem pruskim. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i sześć klas Państwowego Liceum Klasycznego w Kępnie. Po ukończeniu edukacji szkolnej wstąpił ochotniczo do wojska w dniu 21.10.1928 r. Jego pierwszym przydziałem był 3 Pułk Lotniczy (PL) w Poznaniu. Po zaprzysiężeniu z dniem 20.12.1928 r. otrzymał stopień szeregowego i skierowanie do 31 Eskadry Liniowej stacjonującej na poznańskim lotnisku w Ławicy. W okresie od stycznia do czerwca 1929 r. odbył kurs w szkole podoficerskiej w 3 PL uzyskując w jego trakcie awans na starszego szeregowego w dniu 03.05.1929 r. Następnie od czerwca 1929 r. rozpoczął służbę w Eskadrze Treningowej 3 PL szkoląc się jednocześnie jako mechanik samolotowy. Dodatkowo w listopadzie i grudniu 1929 r. wykonywał obowiązki instruktora przy szkoleniu rekrutów. Szkolenie techniczne zakończył w marcu 1930 r., po czym rozpoczął kolejny kurs, tym razem dla strzelców płatowcowych w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu. Jednocześnie w dniu 19.03.1930 r. otrzymał awans na stopień kaprala. We wrześniu 1930 r. ukończył szkolenie strzeleckie i został przeniesiony do rezerwy.     
Jego kontakty z wojskiem jednak na tym się nie skończyły. Pomimo tego, że w życiu cywilnym rozpoczął karierę handlowca, jako rezerwista zobowiązany był do brania udziału w ćwiczeniach rezerwy macierzystej jednostki, które odbywały się w okresie letnim co dwa lata. W 1934 r. podczas takich ćwiczeń, które odbyły się w sierpniu i wrześniu otrzymał w dniu 27.09.1934 r. awans na plutonowego rezerwy. Kolejne ćwiczenia miały miejsce we wrześniu 1936 r. Dwa lata później, wziął udział w kolejnych manewrach, tym razem w ramach 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, do którego otrzymał przeniesienie.     
W przededniu wojny, 24.08.1939 r. został zmobilizowany do 123 Eskadry Myśliwskiej 2 PL z przydziałem do plutonu obrony przeciwlotniczej. Tydzień później wraz z macierzystą jednostką, którą włączono w skład IV/1 Dywizjonu Brygady Pościgowej, przeniósł się na lądowisko w Poniatowie koło Jabłonny. W trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 r. pełniąc funkcję szefa obrony przeciwlotniczej 123 Eskadry przeszedł szlak bojowy swojej jednostki zakończony przekroczeniem w dniu 18.09.1939 r. granicy polsko-rumuńskiej w Kutach. Do grudnia 1939 r. przebywał w obozie dla internowanych w Rumunii. W trakcie ewakuacji wraz z jedną z grup lotników pod koniec 1939 r. został przetransportowany drogą morską do Francji, gdzie 27.01.1940 r. trafia do Lotniczej Stacji Zbornej dla polskich żołnierzy w Septfonds.     
Po wejściu w życie polsko-brytyjskich uzgodnień w sprawie utworzenia jednostek polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii, Walenty Sieczka znalazł się w grupie lotników, którzy zostali wysłani z Francji na wyspy brytyjskie, aby stać się trzonem formowanych pierwszych dwóch dywizjonów bombowych Polskich Sił Powietrznych. Został przetransportowany drogą morską do Anglii i w dniu 23.03.1940 r. zameldował się w Bazie Lotnictwa Polskiego w Eastchurch. Przeszedłszy pomyślnie badania lekarskie otrzymał nr ewidencyjny 781405 i trafił do formującego się 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej" stacjonującego w bazie w Syerston. Wkrótce rozpoczął kolejne etapy szkolenia obowiązującego w Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne). Po przejściu odświeżającego kursu dla strzelców samolotowych otrzymał brytyjski stopień Sergeanta i został w dniu 14.02.1941 r. przeniesiony do 18 Operational Training Unit (Jednostka Wyszkolenia Bojowego) w Bramcote. Tam dołączył do załogi dowodzonej przez plut. pilota Władysława Paleniczka i wraz z nią przeszedł końcowy trening operacyjny przygotowujący do wykonywania zadań bojowych. 18.04.1941 r. jego załoga oznaczona nr 6 została ostatecznie przydzielona do 300 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Mazowieckiej".     
W nowej jednostce latanie bojowe rozpoczął udziału w nalocie na niemiecki port w Emden nocą 02/03.05.1941 r. Do końca maja wykonał kolejne cztery loty bojowe, w tym na tak silnie bronione cele, jak Brema, Hamburg i Kolonia. Następcy miesiąc również stał pod znakiem intensywnych nalotów załóg 300 Dywizjonu na centra przemysłowe III Rzeszy. Walenty Sieczka bombardował kolejno: Düsseldorf (11/12 czerwca), Osnabrück (12/13 czerwca) i Duisburg (16/17 czerwca). Nocą 18/19 czerwca 1941 r. wystartował do swojej operacji nr 9, której celem była ponownie Brema. Po wykonaniu zadania, w drodze powrotnej jego Wellington W5665 BH-M w trakcie przekraczania brzegu holenderskiego w     
okolicach Waddenzee został zaatakowany przez nocnego myśliwca. Po krótkiej walce ciężko uszkodzony bombowiec runął do wody. Skokiem na spadochronie uratowali się dwaj członkowie załogi: por. obs. Wiktor Cebrzyński i plut. radio-operator Stanisław Winek, którzy wkrótce zostali wyłowieni z wody przez Niemców i trafili do niewoli. Pozostali członkowie załogi (plut. pilot Stanisław Paleniczek, sierż. pilot Józef Domański, plut. strz. Piotr Bańkowski i plut. strz. Walenty Sieczka) polegli w płonącym samolocie.     
Plutonowy Walenty Sieczka za zasługi wojenne został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym oraz Polową Odznaką Strzelca Samolotowego nr 47.     
Grzegorz Korcz    
 
Comments
  • 2020-07-11 Majewska,Mirella
    Proszę poprawić imię.Paleniczek Władysław,a nie Stanisław.To był brat mojego dziadka.Dziękuję.