Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8502 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Franciszek
WackermanUpdated: 2021-03-09
Official Number
780522

Rank
polski: plut.mech./305 DB/

brytyjski: Cpl

Date of birth
1916-08-18

Date of death
1996-12-26

Cemetery
Grave
plot: Garden
Photo of grave

Country
Kanada

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Informacja i zdjęcie: Krzysztof Michalski    
Franciszek Józef Wackermann urodził się 18 sierpnia 1916 r. w Zimnej Wodzie k. Lwowa w rodzinie Stanisława i Franciszki zd. Socha Wackermannów. W 1930 r. ukończył szkołę powszechną w Zimnej Wodzie. Dalszą naukę kontynuował w szkole technicznej we Lwowie. W 1938 r. rozpoczął służbę wojskową w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej został przydzielony jako mechanik do 66 Eskadry Towarzyszącej. 26 sierpnia 1939 r. po ogłoszeniu mobilizacji z rzutem kołowym eskadry odjechał ze Lwowa na lotnisko polowe koło Łodzi. W kampanii wrześniowej 66 Eskadra Towarzysząca walczyła w składzie Armii "Łódź". W trakcie odwrotu na wschód został lekko ranny w nogę. W Lublinie w szpitalu został opatrzony i pod Kołomyją dołączył do swojej eskadry. 17 września 1939 r. na rozkaz Naczelnego Wodza przekroczył pod Kutami granicę rumuńską. Po krótkim pobycie w Czerniowcach został skierowany do miasta Karafat nad Dunajem, gdzie w opuszczonych koszarach został internowany. Z obozu internowania wraz z czwórką kolegów zbiegł i przez Jugosławię przedostał się do Grecji skąd statkiem SS Pułaski przepłynął do Marsylii. Po krótkim pobycie w bazie polskiego lotnictwa w Lyon-Bron został przeniesiony na lotnisko Le Borge pod Paryżem. Po upadku Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu w obsłudze dwusilnikowych Wellingtonów został przydzielony do 305 Dywizjonu Bombowego. Dalsze przeszkolenie przeszedł w obsłudze czterosilnikowych Lancasterów, po czym został przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego. W 1943 r. został przydzielony do 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia i drogą lotniczą został przerzucony do Brindisi. Po zakończonej wojnie w 1945 r. statkiem powrócił Anglii i otrzymał przydział do lotnictwa transportowego. W 1946 r. został zdemobilizowany w stopniu plutonowego mechanika, po czym wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po zakończonej służbie wojskowej zamieszkał we wschodnim Londynie i pracował przy produkcji mebli. W 1951 r. wyemigrował do Kanady. Początkowo mieszkał w Montrealu, a następnie za namową kolegi przeprowadził się do Winnipegu, gdzie pracował jako mechanik w firmie lotniczej MacDonald i Bristol. Przez pewien czas pracował w stacji radarowej w Cambridge Bay, po czym powrócił do firmy Bristol w Winnipegu, z której przeniósł sie do Canadian Aviation Electronics Ltd. W 1952 r. zawarł związek małżeński z Karoliną Olbert. Mieli pięcioro dzieci. W Winnipeg aktywnie działał w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. W 1979 r. odwiedził Polskę. W 1988 r. będąc już na emeryturze przeprowadził się do miasta Victoria BC, gdzie zmarł 12 grudnia 1996 r. Franciszek Wackermann był odznaczony polskimi i brytyjskimi medalami, m.in. Medal Lotniczy, Defence Medal ,1939-1945 Star.    
    
Opracowanie: Krzysztof Michalski    
    
Źródła:    
1.Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu    
2.Winnipeg Free Press Passages    
3.Find a grave